Tulosta

Tutkimus:
Hyytymistekijä FVIII, kromogeeninen, plasma (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

20158 • P -FVIIIkr

Indikaatiot

A-hemofiilikoiden FVIII-rekombinanttihoidon lääkevasteen arviointi.

Tutkimusta tilattaessa on vastattava seuraaviin lisätietoihin:
1. Mikä FVIII-korvausvalmiste?
2. Koska viimeisin annos?
3. Viimeisimmän annoksen määrä?

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123. 

Näyte
1 x Na-sitraatti-näyte. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaista näyteputkea. Erottelemattomana huoneenlämmössä 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Fotometrinen

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 2 vrk:n kuluessa.

Huomautus
A-hemofiilikoiden FVIII-hyytymistekijäkorvaushoidoissa käytetään joko plasmaperäisiä tai rekombinantti-tuotteita. Rekombinantti-tuotettua FVIII-valmistetta (Kogenate, Recombinate, RefactoAf) saavien potilaiden hoitovastetta suositellaan seurattavaksi kromogeeniseen menetelmään perustuvalla FVIII-määrityksellä.

Tutkimusta tehdään päiväaikaan tarvittaessa arkipäivisin. Päivystysaikana tai kiireellisisä tapauksissa voidaan vastearvioinnissa käyttää hyytymisaikaan perustuvaa määritysmenetelmää, tutkimus 8091 P -FVIII. Huomioitavaa kuitenkin on, että hyytymisaikaan perustuvalla menetelmällä 8091 P -FVIII voidaan saada tietyissä tilanteissa (potilaasta ja/tai valmisteesta riippuvasti) n. 20-30 % matalampi tulos.