Tulosta

Tutkimus:
Gangliosidi GQ1b, vasta-aineet, seerumista (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

21114 • S -GQ1bAb

Osatutkimukset

S -GQ1bAbG ja S -GQ1bAbM

Indikaatiot
Akuuttien ja kroonisten tulehduksellisten demyelinoivien polyneuropatioiden, varsinkin Miller-Fisherin oireyhtymän, Bickerstaffin aivorunkoenkefaliitin ja Guillain Barre’n oireyhtymän diagnostiikka.

Suorituspaikka
HUSLAB alihankintana Volkmann und Kollegen -laboratoriossa

Tiedustelut
Serologia, lähtevät näytteet 044 719 5669

Näyte
1 ml seerumia

Menetelmä
Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA). Alihankintana teetettävä tutkimus. Tutkimus tehdään Volkmann und Kollegen- laboratoriossa, Saksassa (www.laborvolkmann.de).

Tekotiheys / kesto
Tulosten valmistuminen vie yleensä 20 työpäivää.

Viitearvot, tulkinta
Normaali: alle 10 indeksi
Raja-arvoinen: 10 – 15 indeksi
Kohonnut: yli 15 indeksi

GQ1b-gangliosidia esiintyy varsinkin okulomotoristen hermojen ja lihassukkuloiden myeliinisoluissa ja vasta- aineet liittyvät usein tiloihin, joissa esiintyy oftalmoplegiaa, ataksiaa ja refleksien puuttumista. Miller- Fisherin oireyhtymässä IgG-luokan GQ1b-vasta-aineita on kuvattu >80%:lla potilaista ja Bickerstaffin enkefaliitissa > 60%:lla potilaista. Miller-Fisherin oireyhtymä voi joskus kehittyä vakavammaksi Guillain Barre’n oireyhtymäksi, joten vasta-aineita voi esiintyä tässäkin. Heikkoja IgM-luokan gangliosidivasta-aineita tavataan normaaliväestössäkin.