Tulosta

Tutkimus:
Glysiinireseptori, vasta-aineet, seerumista (Päijät-Häme)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

21162 • S -GlyRAb

21163 • Li-GlyRAb

Indikaatiot
Enkefalomyeliittien, ’stiff person’-syndrooman sekä hyperekpleksiatilojen diagnostiikka.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (ATK)

Suorituspaikka
HUSLAB, alihankintana Stöckerin laboratoriossa

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, puh. (044 719) 5040

Näyte
1,5 ml seerumia, näyteastia seerumi-geeliputki
1,5 ml likvoria steriilissä kierrekorkillisessa muoviputkessa (Sahrtedt-putki)

Menetelmä
Epäsuora immunofluoresenssi. Alihankintana teetettävä tutkimus. Tutkimus tehdään Stöckerin laboratoriossa Saksassa (www.labor-stoecker.de).

Tekotiheys / kesto
Tulokset valmiina tavallisesti 20 työpäivän kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
kaikki alle 10 Titteri

Glysiinireseptori-vasta-aineita on kuvattu potilailla, joilla oli jäykkyys- ja myoklonusoireinen etenevä enkefalomyeliitti (PERM, progressive enkefalomyelopathy with rigidity and myoclonus). Potilailla voi olla myös hyperekpleksiaa, diplopiaa sekä ataksia. Joskus tauti muistuttaa ’stiff-person’-oireyhtymää. Vasta-aineita voi löytyä myös likvorista intratekaalisen synteesin merkkinä.

Huomautus
Tutkimus tehdään alihankintana Labor Prof Stöcker, Lyypekki, Saksa.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
21162 | S -GlyRAb Ei
21163 | Li-GlyRAb Ei