Tulosta

Tutkimus:
Siklosporiini A, massaspektrometrinen, verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

21262 • B -CyA-MS

Indikaatiot

Optimaalisen annostelun löytäminen ja lääkkeen kumuloitumisen estäminen.

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123. 

Pot. esivalmistelu
Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte
Vähintään 1 ml EDTA-verta. Lapsilta näytteen voi ottaa ihopistosnäytteenä, vähintään 350 µl verta esim. EDTA- Microtainer-putkeen.
Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä ja 1 viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmälähetys.

Menetelmä
Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys / kesto
Päivittäin.
Ei-kiireelliset näytteet vastataan seuraavana päivänä.
Kiireelliset (joista merkintä Effican lisätieto-kentässä) viimeistään klo 8.30 laboratorioon saapuneet näytteet analysoidaan saman päivän aikana.
Erittäin kiireellisistä näytteistä on aina ilmoitettava laboratorion lajitteluun etukäteen; tarvittaessa nämä lähetetään taksilla tekopaikkaan.

Tulkinta
Siklosporiinin terapeuttinen alue määritellään erillisissä hoitosuosituksissa erikseen kullekin potilasryhmälle. Kokoveren siklosporiinipitoisuuden tavoitetaso vaihtelee indikaatiosta ja hoidon vaiheesta riippuen alueella 50 – 500 µg/l (minimipitoisuus ennen seuraavaa annosta).
Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan.

LC-MS/MS-menetelmä mittaa pelkästään muuttumatonta siklosporiinia. LC-MS/MS-menetelmän taso on keskimäärin 24% matalampi kuin CMIA-menetelmällä (HUSLABin tutkimus B -CyA, tutk.nro 3606).

Siklosporiinin imeytyminen on vaihtelevaa. Huippupitoisuudet saavutetaan yleensä 1-4 tuntia suun kautta otetun annoksen jälkeen. Siklosporiini metaboloituu maksassa ja suolen seinämässä. Eliminaation puoliintumisaika on noin 20 tuntia, mutta siinä on suuria yksilöllisiä eroja.

Yhteisvaikutukset: CYP3A4-entsyymiä indusoivat ja estävät lääkeaineet voivat muuttaa suuresti siklosporiinin veripitoisuuksia. Siklosporiinin munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset voivat lisääntyä, jos samanaikaisesti käytetään esimerkiksi munuaistoksisia antibiootteja.