Tulosta

Tutkimus:
Alfa- ja betatalassemia sekä sirppisoluanemia, DNA-tutkimus verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

21434 • B -HBA/B-D

Suorituspaikka

HUSLAB, alihankinta

Ks. HUSLABin tutkimusohje

Lähete
HUSLAB Geneettiset tutkimukset

Koska tutkimus teetetään alihankintana Englannissa, pyydetään kaikki lähetetiedot kirjoittamaan ensisijaisesti englanniksi. Laboratoriopyyntöön merkitään ainakin B -Hb, B -Eryt, MCV, MCH, P -Ferrit, ja B -Hb-Fr tutkimuksen tulokset (HbA2 ja HbF), sekä muut olennaiset tiedot.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
21434 | B -HBA/B-D Ei