Tulosta

Tutkimus:
Takrolimuusi, massaspektrometrinen, verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

21622 • B -TacroMS

Indikaatiot

Immunosuppressiivisen lääkityksen terapeuttisen tason seuranta.

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123.

Pot. esivalmistelu
Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte
Vähintään 1 ml EDTA-verta. Lapsilta näytteen voi ottaa ihopistosnäytteenä, vähintään 350 µl verta esim. EDTA- Microtainer-putkeen.
Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä ja 1 viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmälähetys.

Menetelmä
Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys / kesto
Päivittäin.
Ei-kiireelliset näytteet vastataan seuraavana päivänä.
Kiireelliset (joista merkintä Effican lisätieto-kentässä) viimeistään klo 8.30 laboratorioon saapuneet näytteet analysoidaan saman päivän aikana.
Erittäin kiireellisistä näytteistä on aina ilmoitettava laboratorion lajitteluun etukäteen; tarvittaessa nämä lähetetään taksilla tekopaikkaan.

Tulkinta
Hoitava lääkäri tulkitsee tulokset suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan, muuhun lääkitykseen ja potilaan kliiniseen tilaan.

LC-MS/MS menetelmällä tulostaso on keskimäärin 20% matalampi kuin aiemmalla immunometrisellä menetelmällä (HUSLAB B -Tacro, tutk.nro 4360).