Tulosta

Tutkimus:
Sirolimuusi, massaspektrometrinen, verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

21623 • B -SiroMS

Indikaatiot

Immunosuppressiivisen lääkityksen terapeuttisen tason seuranta.

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123. 

Pot. esivalmistelu
Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte
Vähintään 1 ml EDTA-verta. Lapsilta näytteen voi ottaa ihopistosnäytteenä, vähintään 350 µl verta esim. EDTA- Microtainer-putkeen.
Näyte säilyy 1 vrk huoneenlämmössä ja 1 viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmälähetys.

Menetelmä
Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tulkinta
Hoitava lääkäri tulkitsee tulokset suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan.

Toisin kuin vasta-aineisiin perustuvat tutkimukset, LC-MS/MS -menetelmä ei ristireagoi sirolimuusin metaboliatuotteiden (F4 ja F5) kanssa, minkä vuoksi vastauksena annettavat potilasnäytteistä mitatut pitoisuusarvot ovat keskimäärin 28% matalammat kuin immunometrisillä menetelmillä saatavat tulokset.