Tulosta

Tutkimus:
Kupari, vrk-virtsasta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
31.5.2021

2169 • dU-Cu

Indikaatiot

Kupariaineenvaihdunnan sairauksien diagnostiikka (Wilsonin tauti), kupari-intoksikaation ja kuparin saannin seuraaminen.

Suorituspaikka
VITA Laboratorio (alihankinta)

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Näyte
Virtsa kerätään kertakäyttöiseen virtsan keräysastiaan, joita hoitoyksiköt voivat tilata keskusvarastosta. Näyteastia säilytetään kylmässä koko keräyksen ajan.
Hyvin sekoitettua ja mitattua vrk-virtsaa siirretään 9 ml (tai 4 ml) valkokorkilliseen lisäaineettomaan virtsaputkeen ja keräysvirtsan määrä merkitään näytetarraan. Näyte säilyy yhden viikon jääkappissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.
Virtsanäyte lähetetään huoneenlämpöisenä.

HUOM! Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä.

Menetelmä
Atomiabsorptiospektrofotometria

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina noin viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
dU-Cu
Altistumattomien viiterajat alle 0.80 µmol/vrk

U -Cu
Altistumattomien viiterajat alle 0.50 µmol/l

Kuparille altistuvissa töissä altistuminen tapahtuu hengitysteiden kautta, aiheuttaen metallikuumetta. Äkillinen myrkytys ilmenee oksenteluna, ripulina ja vatsakipuina.

Wilsonin taudissa (hepatolentikulaarinen degeneraatio) kuparin ja sen kantajaproteiinin keruloplasmiinin pitoisuudet seerumissa ovat alentuneet, kuparin eritys sappeen on vähentynyt ja eritys virtsaan lisääntynyt.
Wilsonin tautia sairastavilla erittyy yleensä yli 1.5 umol kuparia/vrk (lähde: Työterveyslaitos).

Verenkierrossa kupari kulkee sitoutuneena pääosin keruloplasmiiniin (95%). Wilsonin taudissa (hepatolentikulaarinen degeneraatio) seerumin keruloplasmiinin ja kuparin pitoisuudet ovat alentuneet, mutta kuparin eritys virtsaan on lisääntynyt. Kuparin lisääntynyt eritystä virtsaan pidetäänkin Wilsonin taudin tarkimpana diagnostisena kriteerinä. Wilsonin tautia sairastavilla potilailla kuparin eritys on tavallisesti yli 1,6 umol/l, kun se terveillä on yleensä on alle 0,5 umol/l. Jos potilaalla on vain maksaa affisioiva tautimuoto, voi virtsan kuparin eritys olla normaalin rajoissa. Penisiamiinilla voidaan lisätä virtsan kuparieritystä ja tehostaa diagnoosia.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
2169 | dU-Cu Ei