Tulosta

Tutkimus:
Plasmodium, kval (Päijät-Häme)

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

2316 • E -Plas-O

Sisältää osatutkimukset:

B-MalPika (Malariapikatesti, kval)
B-Mal-HUS (varmistustutkimus HUSLAB:ssa)

Indikaatiot
Malarian epäily

Suorituspaikka
Päijät-Häme: hematologian laboratorio

Tulos varmistetaan ja tarkempi tyypitys tehdään referenssilaboratoriossa (HUSLAB Kl. mikrobiologia, parasitologian yksikkö).

Lähete
HUSLABin bakteriologian lähete asianmukaisesti täytettynä ( esim ulkomaan matkat )

Näyte
Näytteet otetaan sormenpäästä mieluiten kuumepiikin aikana.

1. Pikatesti: EDTA-veri (kapillaari- tai laskimonäyte)
2. Sivelyvalmisteet: Sormenpäästä otetaan kapillaariverinäyte ilman antikoagulanttia ja siitä tehdään välittömästi tavalliseen tapaan väh. 6 sivelyvalmistetta.
3. Paksupisaravalmisteet: Kapillaariverta tiputetaan objektilasin keskelle 1-2 pisaraa, jota hämmennetään fibriiniverkon hajoittamiseksi korkeintaa 30 sekunnin ajan esim. toisen lasin nurkalla. Samalla veri levitetään noin 2 cm suuruiseksi pyöreäksi alueeksi. Näyte ei saa olla liian paksu; sen läpi täytyy pystyä lukemaan sanomalehtiteksti.
Paksupisaravalmisteita tehdään ainakin 4 lasia ja niiden annetaan kuivua rauhassa valmistepuoli ylöspäin. Ne voi kuivata myös +37°C:ssa 30 min tai mikroskoopin lampun päällä (50-60°C) n. 7 min. Paksupisaravalmisteita ei saa kiinnittää!

Menetelmä
Immunologinen pikatesti (B-MalPika)
Sivelyvalmisteen MGG-värjäys ja mikroskopointi (E‐Plas-O)
Paksupisara- ja sivelyvalmisteen värjäys ja mikroskopointi (B-Mal-HUS)

Tekotiheys / kesto
Päivittäin. Näytteitä on otettava tarvittaessa 8 h välein ja kuumepiikkien aikana, koska parasiittien määrä vaihtelee huomattavasti eri vuorokauden aikoina. Jokaisella näytteenottokerralla otetaan EDTA-verinäyte ja tehdään paksupisara- ja sivelyvalmisteet. Päivystyksenä tehdään vain pikatesti. Seuraavana arkipäivänä sivelyvalmiste värjätään MGG-värjäyksellä ja mikroskopoidaan. Kaksi (2) sivelyvalmistetta ja kaksi (2) paksupisaravalmistetta lähetetään varmistettavaksi referenssilaboratorioon(HUSLAB).

Viitearvot, tulkinta
Normaalisti parasiittejä ei preparaatissa havaita (Tulos: NEGAT).

Mikäli punasolujen sisällä tavataan malariaparasiittejä arvioidaan myös infektoituneiden punasolujen prosentuaalinen osuus kaikista punasoluista (=parasitemia-aste). Eri malarialajeilla on erilainen kyky tunkeutua punasoluihin. Plasmodium vivax ja plasmodium ovale tunkeutuvat lähinnä retikulosyytteihin ja plasmodium malariae iäkkäimpiin punasoluihin. Em. lajien aiheuttamissa malarioissa parasitemia-aste voi olla vain 1 ‐ 2 % . Plasmodium falciparum, joka on tavallisin ja vaarallisin malarian aiheuttaja, kykenee infektoimaan kaikenikäisiä punasoluja; yli 10 %:n parasitemia on jo hengenvaarallinen.