Tulosta

Tutkimus:
Osmolaliteetti, seerumista (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

2443 • S -Osmol

Indikaatiot

Diabetes insipiduksen erotusdiagnostiikka ja hoidon seuranta. Hyponatremian erotusdiagnostiikka. Aivolisäkkeen seudun leikkaukset.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio

Näyte
1-2 ml seerumia (lapsilta riittää 0.5 ml). Lähetys huoneenlämmössä. Näyte säilyy 1-2 vrk jääkaapissa ja pakastettuna noin viikon.

Menetelmä
Jäätymispisteen aleneman mittaaminen osmometrillä.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
285 – 300 mosm/kg H2O

Tiloja, joissa S‑Osmol laskee, ovat lisämunuaiskuoren vajaatoiminta, hypopituitarismi ja ”vesimyrkytys”. Seeru­min hypo‑osmolaliteetti kehittyy usein korvattaessa nat­rium‑ ja vesihukkaa suolattomalla infuusiolla, esim. glukoosilla.
Seerumin hyperosmolaliteetti on lähes aina seuraus nes­temenetyksestä. S‑Osmol nousee myös seuraavissa tiloissa: hyper­osmolaalinen non‑ke­toottinen kooma ja dia­beettinen ketoasidoosi, etanolimyrky­tys, diabe­tes insipidus ja hyperkalsemia.