Tulosta

Tutkimus:
Parasiitit (kval), muut näytteet (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

2456 • -Para-O

Indikaatiot

Syvän parasiitti-infektion epäily esim. maksassa, aivoissa, limakalvossa, lihaksessa.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (ATK).

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, puh. (044 719) 5040

Näyte
Näytteenotto-ohjeet mikrobiologian osastolta (puh. 5669). Vähintään vuorokautta ennen näytteenottoa tulee ottaa yhteys mikrobiologian osastolle. Näytteenotto riippuu kudoksen tai eritteen laadusta, näytteenotto-kohdasta ja epäillystä parasiitista.

Tutkimus tehdään kudospalasta, josta on lähettävässä yksikössä tehty leimausnäytteet alla olevan ohjeen mukaisesti.

Kudospalan leimausnäytteet:

(a) Pienestä kudospalasta (<3 mm) näyte tehdään hieromalla ja murskaamalla kudospala 4-5 objektilasille. Kahdelle objektilaseista lisätään kiinnitettä (2-3 pisaraa), johon näyte heti sekoitetaan. Loput lasit ilmakuivataan heti ilman kiinnittämistä.

(b) Suuri kudospala (>3 mm) leikataan veitsellä kahtia ja lähetetään puolet histopatologiseen tutkimukseen (-ParaPAD) ja toisesta puolesta tehdään leimausnäytteet. Suuren kudospalan leimausnäytteet tehdään painelemalla useita tuoreita kudospalan leikkauspintoja vierekkäin 4-5 objektilasille ja lisäämällä välittömästi kahdelle laseista kiinnitettä siten, että leimauskohdat peittyvät. Loput lasit ilmakuivataan heti. Loput tästä puolikkaasta palasta lähetetään keittosuolaputkessa.

Muut näytteet : lisätutkimukset ulosteesta, kudosneste, BAL, yskös: Ohjeet mikrobiologian yksiköstä.

Näytteiden säilytys jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
HUSLAB:n ohjekirjasta löytyvät näytteenotto-ohjeet eri näytetyypeille.

Mikrobiologian laboratoriosta ilmoitetaan heti, kun näytteenotosta on tullut tieto, tutkivaan laboratorioon (HUSLAB, parasitologian laboratorio) näytteen saapumisesta. Ilmoitusta toivotaan n. 1 vrk aiemmin.

Kun pyydetään kudospalan tai -nesteen leimausnäyte (imprint), siihen tarvittavan EcoFix -kiinnitteen säilytyspaikka on mikrobiologian laboratorion myrkkykaappi (sisältää elohopeaa).
Kiinnitettä (EcoFix) on saatavana HUSLABin parasitologian yksiköstä, kiinnitteen säilyvyys on 1-2 vuotta.
Huom! EcoFix sisältää sinkkisulfaattia ja polyvinyylialkoholia. Se on luokiteltu ärsyttäväksi, helposti syttyväksi ja ympäristölle vaaralliseksi kemikaaliksi. Vanhentunut kiinnite on ongelmajätettä, ja se voidaan palauttaa HUSLABin parasitologian yksikköön ongelmajätelaitokselle toimittamista varten.

Menetelmä
Erikoisvärjäysten mikroskopointi tai antigeenin osoitus.
Lisätietoina lähetteessä kudoksen laatu ja näytteenottokohta, epäilty parasiitti.

Tekotiheys / kesto
Arkipäivisin ma-pe.
Tulokset valmiina viiden työpäivän aikana.

Tulkinta
Normaalisti negatiivinen. Löydöksistä annetaan lausunto. Tutkimuksessa etsitään kudoksissa olevia alkueläimiä (kudoksen perusteella valitaan etsittävät eliöt, esim. ameebat, Leishmania, Cryptosporidium, mikrosporidiat).