Tulosta

Tutkimus:
Proteiini, fraktiot, seerumista (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

2522 • S -Prot-Fr

Indikaatiot

Erilaiset maksa- ja munuaissairaudet, hypo- ja hyperproteinemiat sekä paraproteinemioiden seulonta ja seuranta.

Suorituspaikka
SYNLAB Suomi

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Näyte
1 ml seerumia (yksi putki riittää). Näyte säilyy 7 vrk jääkaappilämpötilassa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä
Elektroforeesi agaroosigeelissä. Tutkimukseen kuuluu kokonaisproteiinimääritys.

Tekotiheys / kesto
Tehdään 1-2 x vko. Tulokset valmiina noin viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta

Fraktio                                Pitoisuus
Albumiini                             31.0 – 46.5   g/l
Alfa-1-globuliini                    2.1 – 5.0      g/l
Alfa-2-globuliini                    4.7 – 10.5    g/l
Beeta-1-globuliini                 3.3 – 5.7      g/l
Beeta-2-globuliini                 2.1 – 5.2      g/l
Gammaglobuliini                  7.5 – 15.1     g/l

Viitearvot muuttuneet 8.10.2019 alkaen, Tarkemmat tiedot Yhtyneet Medix Asiakastiedote 36/2019

Tuloksista annetaan lausunto, mikäli proteiinielektroforeesissa on havaittavissa ylimääräisiä tiivistymiä tai muuta M-komponenttiin viittaavaa.

Albumiini lisääntyy kuivumistilan yhteydessä (hemokonsentraatio) ja vähenee hydremian, synteesivajauksen ja albumiinimenetystilojen yhteydessä.

Alfa-1-globuliini sisältää antitrypsiinin, joka kuuluu ns. akuutin faasin proteiineihin ja lisääntyy epäspesifisesti erilaisten infektioiden, kudostuhon ja estrogeenien vaikutuksesta. Alentuneita pitoisuuksia esiintyy geneettisissä antitrypsiinipuutostiloissa.

Alfa-2-globuliini sisältää haptoglobiinin ja alfa-2-makro-globuliinin. Näistä ensimmäisen nousut ovat lähinnä akuutin faasin proteiinien nousuja, sen sijaan makroglobuliini nousee nefroosin ja raskauden yhteydessä. Haptoglobiini vähenee hemolyysin ja makroglobuliini runsaan fibrinolyysiaktiviteetin yhteydessä.

Beeta-1-globuliini sisältää transferriinin. Transferriini nousee raskauden ja raudanpuuteanemioiden yhteydessä. Beeta-1-globuliini on alentunut samoissa tilanteissa kuin albumiini ja lisäksi infektioiden ja hoitamattoman pernisiöösianemian yhteydessä.

Beeta-2-globuliini sisältää etupäässä komplementti C3:n, joka nousee akuutin faasin proteiinien tavoin ja vähenee aktiivivaiheessa olevien immuunikompleksitautien yhteydessä (LED, akuutti glomerulonefriitti).

Gammaglobuliini sisältää immunoglobuliinit IgA, IgG ja IgM. Kohonneita arvoja esiintyy erilaisissa infektioissa, autoimmuunisairauksissa, tuumoreiden yhteydessä ja maksakirroosissa. Näissä gammaglobuliini kohoaa polyklonaalisesti.

Elektroforeesissa saattaa esiintyä monoklonaalisia paraproteiineja, ns. M-komponentteja. Nämä esiintyvät yleensä alfa-2 – gamma-alueella ja niiden jatkotunnistus tapahtuu immunofiksaatiolla.

Huomautus
Proteiini, fraktiot on ensisijainen tutkimuspyyntö seurantapotilaille. Tarvittaessa hoitoyksikkö pyytää erikseen immunofiksaatiotutkimuksen samasta näytteestä. Asiasta sovittu hematologi Minna Lehdon kanssa 6.3.2014/AF.

SYNLAB Suomi säilyttää S-Prot-Fr -näytteitä 1 viikon ajan, jolloin S-ImmFix-pyynnöstä voi ilmoittaa asiakaspalveluun puh. 09-52561.

Jos hoitoyksikkö tekee S-ImmFix-lähetteen Efficaan, tulee tutkimuspyynnöstä ilmoittaa Fimlab Päijät-Hämeen keskuslaboratorioon p. 041 731 3775, missä lähete kuitataan.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
2522 | S -Prot-Fr Ei