Tulosta

Tutkimus:
Bronkoalveolaarisen lavaationesteen IgG/Alb-suhde (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

2641 • Bl-Bal-ind

Indikaatiot

Diffuusit keuhkosairaudet (sarkoidoosi, allerginen alveoliitti, fibrotisoiva alveoliitti, eosinofiilinen pneumonia, pölykeuhkosairaudet, ennen kaikkea asbestialtistuksen arviointi), infektiot, tietyt pahalaatuiset kasvaimet ja hoitovasteen ja taudinkulun seuranta sekä ennusteen arviointi.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio

Näyte
Keuhkohuuhteluneste

Menetelmä
Immunokemiallinen määritys. Huuhtelunesteestä mitataan Alb ja IgG-pitoisuudet.
Tuloksena ilmoitetaan IgG/Alb x 100.

Viitearvot, tulkinta
HYKS:n keuhkosairauksien klinikan mittausten mukaan vertailuryhmän IgG/Alb x 100 oli 33 ± 16. (Viite: Helsingin Diakonissalaitoksen laboratoriotiedote 1/93).

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
2641 | Bl-Bal-ind Ei