Tulosta

Tutkimus:
Hyytymistekijä X (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

2704 • P -FX

Indikaatiot

Maksan toiminnan seuranta. Hyytymistekijä X:n vajaus.

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123. 

Näyte
1 x Na-sitraatti-näyte. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaista näyteputkea. Erottelemattomana huoneenlämmössä 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Menetelmässä mitataan hyytymisaikaa tutkittavan näytteen ja FX-puutosplasman seoksesta. Hyytymisaika on kääntäen verrannollinen tutkittavan näytteen hyytymistekijäaktiivisuuteen.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 3-5 päivän kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
79 – 146 %

Hyytymistekijä X on maksan tuottama ns. ulkoisen hyytymisjärjestelmän tekijä. Sen synteesi vaatii gammakarboksylaation, joka on K-vitamiini-riippuvaista. Aktiivisuuden alentuminen voi johtua varfariinihoidosta, K- vitamiinin puutteesta, maksan vajaatoiminnasta tai lisääntyneestä kulutuksesta (esim. vuoto). Alentunut protrombiini-, FVII- ja FX-aktiivisuus yhdessä normaalin FV: n kanssa viittaavat K-vitamiinin puutteeseen (esim. oraalinen antikoagulanttihoito, imeytymishäiriö). Kaikkien em. hyytymistekijöiden samanaikainen madaltuminen on viitteellinen maksan vajaatoimintaan tai lisääntyneeseen kulutukseen (vuoto, DIK). FX:n perinnöllinen vajaus (toistetusti alentunut akiivisuus ilman sekundaarisia syitä) on harvinainen ja siihen liittyvä vuototaipumus on vaihteleva. Kriittisenä hyytymistekijätasona pidetään 20%:ia.

Huomautus
FX-määritys kuuluu osana P -Vuotot -pakettia (KL 3355), mikäli todetaan pidentynyt tromboplastiiniaika (P -TT% <70%).