Tulosta

Tutkimus:
Yersinia vasta-aineet (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

2985 • S -YersAb

Osatutkimukset

S -Yer3Ab, S -Yer9Ab, S -YerP1Ab ja S -YerP3Ab

Indikaatiot
Yersiniainfektion epäily, suolistoinfektioiden, kuumetautien ja artriittien diagnostiikka.

Lähete
Mikrobiolginen tutkimuspyyntö(atk)

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, puh. (044 719) 5040.

Näyte
1 ml seerumia, lähetys huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena.

Menetelmä
Bakteeriagglutinaatio. Antigeeneina käytetään Yersinia enterocolitican serotyyppien O:3 ja O:9 sekä Y. pseudotuberculosis-serotyyppien 1a ja 3 bakteereita.

Tekotiheys / kesto
Tekotiheys kaksi kertaa viikossa.
Seulonnassa negatiiviset tulokset 2-5 työpäivän aikana, positiivisten titraustulos 2 työpäivää myöhemmin.

Viitearvot, tulkinta
Viitearvot:
Y. enterocolitica O:3 < 320 titteri
Y. enterocolitica O:9 < 160 titteri
Y. pseudotuberculosis 1a ja 3: < 160 titteri

Yersinioiden aiheuttamat infektiot havaitaan usein serologisen tutkimuksen avulla, sillä Yersinioiden aiheuttamat suolistoinfektiot ovat usein vähäoireisia eivätkä johda siinä vaiheessa tutkimuksiin. Siten on tavallista, että reaktiivisen artriitin oireiden takia suoritetun serologisen tutkimuksen kanssa samanaikaisesti suoritetut ulosteen bakteeriviljelyt eivät enää anna positiivista viljelytulosta. Diagnoosi jää silloin suurelta osin serologisen löydöksen varaan. Bakteeriagglutinaatio mittaa erityisesti IgM-luokan vasta-aineita. Nämä antavat yleensä Yersinioille spesifisen tuloksen paitsi, että Brucellan aiheuttamissa infektioissa nähdään säännönmukaisesti vahva ristireaktio Y. enterocolitica:n serotyypin 0:9 kanssa. Tämä ristireaktio ei koske Y. enterocolitican serotyyppiä 0:3. Toisaalta Yersinioiden kesken on ristireaktiivisuutta. Siten serotyyppien 0:9 ja 0: 3 vasta-aineiden esiintyminen yhdessä viittaa Yersinian aiheuttamaan infektioon, mutta serotyypin 0:9 vasta-aineen esiintyminen ilman 0:3-positiivisuutta on epäilyttävä bruselloosin suhteen. Serotyypin 0:3 vasta-aineita esiintyy usein ilman muiden serotyyppien vasta-aineiden tulemista esille agglutinaatiossa.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
2985 | S -YersAb Ei