Tulosta

Tutkimus:
Vankomysiini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

3277 • S -VAN

Indikaatiot

Vankomysiinihoidon seuranta

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio

Pot. esivalmistelu 
Sopivan lääkeannostuksen määrittämiseksi mitataan jäännöspitoisuutta. Jäännöspitoisuuden mittaamiseksi näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta.

Näyte
1 ml seerumia (seerumigeeliputki)

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Sentrifugoi näyte 2 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Lähetys huoneenlämmössä sentrifugoituna, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primaariputkessa enintään 1 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Homogeeninen entsyymi-immunomääritys

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
Pitoisuusmäärityssuositus: ota näyte toisena hoitopäivänä juuri ennen annostelua ja tunnin kuluttua infuusion päättymisestä. Näiden seeruminäytteiden lääkepitoisuus ei saa ylittää 15 ja 50 mg/l. Veren terapeuttisen vankomysiinin minimipitoisuuksien tulisi tavallisesti olla ≥10 mg/l. Infektion sijainnista ja taudinaiheuttajan herkkyydestä riippuen saatetaan tarvita 15‐20 mg/l:n minimipitoisuuksia tehon saavuttamiseksi. Yleensä suositellaan 2‐3 pitoisuusmääritystä viikossa.
Duodecim lääketietokanta)

Virhelähteet
Näytteen ikteria ja voimakas hemolyysi estää määrityksen.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa (alle 1 tapaus 1 000 000 testiä kohden), jotkut immunoglubuliinit voivat aiheuttaa epäspesifisiä häiriöitä agglutinoitumisreaktioon, ja johtaa virheellisen mataliin (todennäköisempää) tai korkeisiin tuloksiin.

Huomautus
Vankomysiini on munuais- ja sisäkorvatoksinen antibiootti, jota käytetään pääasiassa sairaalaolosuhteissa varsinkin vaikeiden suolistoinfektioiden hoitoon. Lääke sitoutuu plasman proteiineihin noin 55 %:sti ja sen biologinen puoliintumisaika on normaalisti 4 – 6 h. Vankomysiini poistuu elimistöstä muuttumatta munuaisten kautta ja kumuloituu helposti munuaisten vajaatoiminnassa.