Tulosta

Tutkimus:
ABO-vasta-aineet, IgG ja IgM (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Verikeskus

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

3409 • B -ABOAbGM

Osatutkimukset

P -IgG- ja IgM- luokan vasta-aineet
B -ABO- ja Rh-veriryhmämääritys
P -Punasoluvasta-aineiden seulonta

Indikaatiot
ABO-veriryhmän vastainen elinsiirto, ABO-immunisaatioepäily.

Isoagglutiniinien IgG ja IgM-luokan vasta-ainetittereitä tutkitaan suunniteltaessa elinsiirtoa ABO-veriryhmän vastaisesti. Tulosta voidaan hyödyntää elinsiirtotapahtuman ja välittömän elinsiirron jälkeisen hoidon suunnittelussa.

Sikiön punasolujen A- ja B-antigeenit voivat aiheuttaa äidin raskaudenaikaisen immunisaation. IgM-luokan vasta-aineiden lisäksi tällöin muodostuu myös IgG-luokan vasta-aineita, jotka pystyvät läpäisemään istukan ja aiheuttamaan sikiön ja vastasyntyneen punasolujen hemolysoitumista. IgG-luokan vasta-ainetitteriä voidaan käyttää diagnoosin tukena epäiltäessä ABO-immunisaatiota vastasyntyneen hemolyyttisen taudin syynä.

Lähete
Suomen Punainen Risti Veripalvelu Veriryhmätutkimukset

Tiedustelut

Päijät-Häme, verikeskus puh. (044 719) 5429
Suomen Punainen Risti Veripalvelu, Veriryhmätutkimukset p. 029 300 1920

Näyte
7 ml EDTA-verta, ( tarvittaessa vastasyntyneestä lapsesta 0,5 ml EDTA-verta tai mikroverinäyte)

Menetelmä
Osa tutkittavasta näytteestä käsitellään pelkistävällä aineella, joka pilkkoo IgM-luokkaan kuuluvat vasta-aineet. Käsitellystä ja käsittelemättömästä näytteestä tehdään laimennossarjat, jotka tutkitaan A- ja/tai B-soluilla agglutinaatio- ja antiglobuliinimenetelmällä.

Tekotiheys / kesto
Arkisin

Vastaus
Lausunto

Titteri ilmoitetaan sen laimennoksen käänteislukuna, jossa agglutinaatio vielä havaitaan.

IgG-luokan vasta-ainetitteri korreloi huonosti vastasyntyneen hemolyyttisen taudin kliiniseen vaikeusasteeseen. Korkea IgG-luokan isoagglutiniinititteri tukee kuitenkin ajatusta ABO-immunisaatiosta vastasyntyneen hemolyyttisen taudin syynä.

Huomautus
Pienillä lapsilla tutkimus tulisi toistaa elinsiirtoa odotettaessa noin 3 kk välein, koska isoagglutiniinit vahvistuvat iän myötä.

Immunisaatioepäilyissä tutkimme tarvittaessa myös lapsen ABO RhD -veriryhmän sekä suoran antiglobuliinikokeen. Jos lapsen ABO veriryhmä on tiedossa, se tulee kirjata lähetetietoihin.

Menetelmä soveltuu myös muiden kuin ABO-järjestelmän vasta-aineiden tutkimiseen, kun halutaan selvittää kuuluuko osa vasta-aineista IgG-luokkaan.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3409 | B -ABOAbGM Ei