Tulosta

Tutkimus:
Proteiini C (Päijät-Häme)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

3435 • P -PC

3435 • P -PC

Indikaatiot

Laskimotukostaipumuksen selvittely.

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Päijät-Häme: laboratorion kanslia, p. 044 719 5432. 

Näyte
1 x Na-sitraatti-näyte. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaista näyteputkea. Erottelemattomana huoneenlämmössä 12 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 12 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Fotometrinen.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 3-5 päivän kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
74 – 141 %

Proteiini C (PC) on K-vitamiinista riippuvainen hyytymisjärjestelmän inhibiittori, jonka perinnöllinen vajaustila johtaa laskimotukostaipumukseen (ks. 4025 P – Trombot). Toistetusti alentunut PC-aktiivisuus ilman sekundaarisia syitä, tukostaipumus ja positiivinen sukuanamneesi viittaavat perinnölliseen PC-vajaukseen. Vajauksen tyypin selvittämisessä käytetään antigeenimääritystä (4448 P -PC-Ag).

Alentuneita PC-tasoja todetaan myös Marevan-hoidon aikana, K -vitamiinin puutteessa, maksan vajaatoiminnassa, laajan akuutin tukoksen yhteydessä ja yleistyneessä intravaskulaarisessa koagulaatiossa (DIK).