Tulosta

Tutkimus:
Fosfolipidi, vasta-aineet, plasmasta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

3607 • P -PLAb

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely. Toistuvien keskenmenojen tai sikiökuoleman selvittely.

Osatutkimukset: P -B2GPAbG, P -KardAbG ja P -LupusAk

Suorituspaikka
HUSLAB

Lähete
HUSLAB, Lähete hyytymistutkimuksia varten

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123. 

Näyte
3 x Na-sitraattinäyte. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaisia näyteputkia. Näyte säilyy sentrifugoimatta ja erottelematta huoneenlämmössä noin 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa 8 tunnin sisällä, näyte sentrifugoidaan (15 min 2500 g), plasma erotellaan kolmeen muoviputkeen ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Plasman fosfolipidivasta-aineita tutkitaan lupus-antikoagulanttitestillä (fosfolipidiherkkä APTT ja Russell viper venom test) sekä entsyymi-immunomäärityksellä kardiolipiini-IgG- ja beta2- glykoproteiini-IgG-vasta-aineet.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 2-3 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Fosfolipidivasta-aineet ovat solukalvon rakenteisiin kohdistuvia vasta-aineita, jotka voivat aktivoida hyytymisjärjestelmää. Tutkimus sisältää seuraavat osatutkimukset: lupusantikoagulantti (3578 P-LupusAK) ja kardiolipiini-IgG vasta-aineet (8472 P-KardAbG) sekä beeta2-glykoproteiini-1-IgG vasta-aineet (8307 P-B2GPAbG). Poikkeava tulos voidaan osoittaa yhdessä tai useammassa osatutkimuksessa. Antikoagulaatiohoidon aikana vain negatiivinen lupusantikoagulanttilöydös on luotettava, mutta vasta-ainetutkimusten tuloksiin antikoagulaatiohoito ei vaikuta. Fosfolipidivasta-ainetutkimus sisältyy tromboositaipumus-tutkimukseen (4025 P-Trombot).

Beeta-2-glykoproteiinivasta-aineiden on osoitettu selvimmin assosioituvan tukostaipumukseen, mutta suuren tukosriskin potilailla todetaan usein poikkeava tulos kaikissa osatutkimuksissa. Fosfolipidivasta-aineita voidaan todeta myös toistuvien keskenmenojen yhteydessä. Normaalit löydökset eivät poissulje muihin solukalvon rakenteisiin kohdistuvien vasta-aineiden esiintymistä (esim. protrombiini, anneksiini-V). Fosfolipidivasta-aineita esiintyy eräiden autoimmuunitautien (erityisesti SLE), maligniteettien, infektioiden ja lääkeaineiden (esim. fenytoiini, interferoni) käytön yhteydessä sekä itsenäisenä ilmiönä. Primaarissa fosfolipidivasta-aineoireyhtymässä esiintyy vaikea-asteisia hoidolle huonosti reagoivia laskimo-ja/tai valtimotukoksia. Ns. katastrofaaliseen fosfolipidivasta-aineoireyhtymään liittyy lisäksi yleistynyt mikrotromboosi ja sen aiheuttama monielinvaurio.
Lupusantikoagulantti vaikuttaa fosfolipideistä riippuvaisiin hyytymistekijämäärityksiin ja voi paradoksaalisesti pidentää APTT-tulosta ilman vuoto-oiretta.

Tuloksista annetaan lausunto.

Huomautus
Tutkimuspaketista annetaan lausunto, joten kliinisten taustatietojen välittyminen laboratorioon on tärkeää.
Lähetteessä tulee mainita:
1) Onko nyt akuutti verisuonitukos? (Milloin, minkälainen?) 2) Aiemmin valtimo-/laskimotukoksia? (Milloin, minkälainen?) 3) Onko nyt akuutti infektio? 4) Onko varfariinihoito? 5) Onko fraktioimaton hepariinihoito? 6) Onko LMWH-hoito? 7) Muu hyytymiseen vaikuttava lääkitys? (Esim. dabigatraani, rivaroksabaani, ASA)

Lisäkysymykset naisille: 8) Raskaana tai juuri synnyttänyt? (Milloin?) 9) Toistuvat keskenmenot?