Tulosta

Tutkimus:
Amiodaroni (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

3922 • S -Amiod

Osatutkimukset

S -Desamio, (desetyyliamiodaroni)

Indikaatiot
Amiodaronihoidon seuranta.

Suorituspaikka
Yhtyneet Medix Laboratoriot

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.

Näyte
1 ml seerumia (minimi 0.5 ml) EI geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä
Nestekromatografinen (HPLC). Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 1 – 2 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Terapeuttinen pitoisuus 1.6 – 3.9 µmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 3.9 µmol/l.
Desetyyliamiodaronin pitoisuudet saavuttavat pitkäaikaishoidossa lähtöaineen tasot.

Yksikkömuunnoskertoimet:
S -Amiod: µmol/l = mg/l x 1.55
S -Desamio: µmol/l = mg/l x 1.62

Amiodaroni on III ryhmän rytmihäiriölääke, jota käytetään erityyppisten tiheälyöntisten rytmihäiriöiden hoitoon silloin, kun muilla lääkkeillä ei saavuteta riittävää tehoa.
Amiodaroni annetaan hoidon alussa suurina annoksina, jotta riittävät pitoisuudet elimistössä saavutettaisiin nopeasti. Amiodaroni imeytyy hitaasti suun kautta annettuna. Sen hyötyosuus on noin 50 % vaihdellen yksilöllisesti välillä 22-86 %. Annostus ja pitoisuudet plasmassa korreloivat hyvin keskenään vakiintuneen tason aikana. Amiodaroni sitoutuu yli 99 %:sti plasman proteiineihin. Sen jakautumistilavuus on keskimäärin 66 l/kg vaihdellen kuitenkin laajasti. Amiodaroni metaboloituu täysin, lopputuotteet poistuvat ulosteeseen. Metaboliitti, desetyyliamiodaroni, on aktiivinen, ja sen pitoisuudet plasmassa saavuttavat pitkäaikaishoidossa lähtöaineen tasot. Eliminaatio on hyvin hidasta. Amiodaronin puoliintumisaika pitkäaikaishoidossa on 13-107 vuorokautta. Se on pidentynyt naisilla, iäkkäillä henkilöillä ja uremiassa. Farmakokineettiset yhteisvaikutukset ovat mahdollisia.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3922 | S -Amiod Ei