Tulosta

Tutkimus:
Synnynnäinen pitkä QT-oireyhtymä, KCNQ1- ja KCNH2-geenien valtamutaatioiden tutkimus, verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

3930 • B -LQT-D

Indikaatiot

Perinnöllisen pitkä QT-oireyhtymän diagnostiikka, erotusdiagnostiikka, ennustava geenitesti riskisuvuissa.

Suorituspaikka
HUSLAB, Genetiikan laboratorio, puh. 09 471 74339

Lähete
HUSLAB, Geneettiset tutkimukset

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, asiakaspalvelu (044 719) 5040

Näyte
Verinäyte otetaan 3 ml EDTA-putkeen, vastasyntyneestä riittää 1 ml EDTA-verta. Napaverinäyte (2×7 ml EDTA) kelpaa myös määritykseen, mutta tällöin on huomioitava mahdollinen äidin solujen siirtyminen näytteeseen.
Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä, tarvittaessa näytteen voi säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.

Lähetysosoite:
HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto
Topeliuksenkatu 32
Tunnus 5000493
Info MNVO
00006 VASTAUSLÄHETYS

Kiireelliset näytteet pyydetään merkitsemään paketin ulko- ja sisäpuolelle merkinnällä ”Kiireellinen”.

Menetelmä
Syklinen minisekvensointi, automatisoitu.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina kuukauden kuluessa näytteen saapumisesta.

Viitearvot, tulkinta
Tutkimuksessa analysoidaan KCNQ1- ja KCNH2 (HERG)-geenien neljä suomalaista valtamutaatiota. Mikäli yksi tai useampi tutkituista mutaatioista löytyy heterotsygoottisena eli toisesta geenikopiosta, varmistaa löydös tutkittavan perinnöllisen pitkä QT-oireyhtymän diagnoosin.

Negatiivinen tulos tutkittujen valtamutaatioiden suhteen ei sulje pois muita KCNQ1- ja KCNH2-geenien mutaatioita tai muiden pitkä QT-oireyhtymää aiheuttavien geenien mutaatioita. Mikäli kliininen epäily perinnöllisestä pitkä QT-oireyhtymästä on vahva, tulee huomioida muiden KCNQ1- ja KCNH2-geenien mutaatioiden sekä muiden pitkä QT-oireyhtymää aiheuttavien geenien mutaatioiden mahdollisuus.

Huomautus
Tutkimuksesta annetaan erillinen kirjallinen lausunto. Kiireellisestä tutkimuksesta (tulos viiden arkipäivän sisällä) on ilmoitettava etukäteen laboratorioon ja kiireellisyys on merkittävä selvästi lähetteeseen. Tutkimuksesta peritään kiireellisyyslisä.

Yleistä
Synnynnäinen pitkä QT -oireyhtymä (LQTS) on perinnöllinen, potentiaalisesti hengenvaarallisia rytmihäiriökohtauksia aiheuttava sairaus, joka ilmenee äkillisinä tajuttomuuskohtauksina ja aiheuttaa EKG:ssä havaittavan pidentyneen QT-ajan. LQTS johtuu sydänlihassolujen ionikanavien rakenteita koodaavien geenien mutaatioista.

Yleisin alamuoto (LQT1) johtuu KCNQ1-geenin mutaatioista ja Suomessa tunnetaan kaksi valtamutaatiota, c.1766G>A (G589D) ja c.1129-2A>G (tunnetaan myös nimellä IVS7-2A>G). Taudin alamuoto LQT2 johtuu mutaatioista KCNH2 (HERG)-geenissä ja tässä alamuodossa tunnetaan kaksi valtamutaatiota, c.526C>T (R176W) ja c.1655T>C (L552S). Tutkimus kattaa KCNQ1- ja KCNH2 (HERG)-geenien neljä suomalaista valtamutaatiota.

Suomalaiset yllä mainitut valtamutaatiot aiheuttavat yleensä melko lievän taudinkuvan ja kantajista vain 25-33 % on oireisia. Alla olevassa taulukossa on esitetty keskimääräiset QTc-ajat mutaatiokohtaisesti (Fodstad et al. 2004 Ann Med 36 (Suppl 1):53-63).

Geeni Mutaatio Keskimääräinen QTc-aika
KCNQ1         c.1766G>A (G589D)              460 ms
  c.1129-2A>G 470 ms
KCNH2 c.526C>T (R176W) 460 ms
  c.1655T>C (L552S) 460 ms

KCNQ1- ja KCNH2-geenien aiheuttama perinnöllinen rytmihäiriöalttius periytyy yleensä vallitsevasti. Suomalaisilla tunnistetut neljä valtamutaatiota selittävät n. 70 % suomalaisista LQTS-potilaista ja kaiken kaikkiaan suomalaisilla on tunnistettu yli 40 eri mutaatiota kolmessa LQTS-oireyhtymää aiheuttavassa geenissä (KCNQ1, KCNH2, SCN5A).