Tulosta

Tutkimus:
Tromboositaipumuksen selvittely (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

4025 • P -Trombot

Indikaatiot

Osatutkimukset:
B -FII-D, B -FV-D, P -APCres., P -AT3, P -B2GPAbG, P -FVIII, P -KardAbG, P -LupusAk, P -PC, P -PS-AgV, P -TT ja P-Trombai

Perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen selvittely, erityisesti jos: 1) potilaalla todetaan tukos epätavallisessa paikassa, toistuva tai idiopaattinen tukos (ilman altistusta), 2) tukospotilas on nuori (alle 50-v.), 3) potilaan lähisuvussa on laskimotukoksen sairastaneita tai yleistynyt tukostaipumus, 4) anamneesissa on sekä valtimo- että laskimotukoksia tai valtimotukos ilman verisuonitautia, 5) potilaalla on ollut toistuvia keskenmenoja tai sikiökuolema.

Suorituspaikka
HUSLAB, Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74303 tai (09) 471 74330.

Lähete
HUSLAB, Lähete hyytymistutkimuksiin. Lähete tulee täyttää asianmukaisesti, tulostaa ja toimittaa laboratorioon. Ilman lähetetietoja näytteitä ei voida analysoida.

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123.

Näyte
4 x 3.2% Na-sitraattinäyte. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaisia näyteputkia. Näyte säilyy erottelematta huoneenlämmössä 8 tuntia. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, kolme näyteputkea sentrifugoidaan (15 min 2500 g) ja plasma erotellaan kolmeen muoviputkeen. Lähetys pakastettuna. Neljäs näyteputki (B-FV-D ja B-FII-D -näyte) on lähetettävä kokoverenä (ei saa jäätyä). Kokoverenä lähetettävä näyte (geeniputki) voidaan säilyttää erottelemattomana jääkaapissa 7 vrk.

VASTASYNTYNEET (hoitoyksikkö ottaa näytteet)
Ota ensin hieman hukkanäytettä tufferiin.
Näytteet 2 x 2.7 ml (minimi 1 x 2.7 ml) Na-sitraattiputki (vaalean sininen). Näytemäärä putken merkkiviivaan asti. Sekoita välittömästi kääntelemällä rauhallisesti 4-5 kertaa ylösalaisin.
Laboratorio fuugaa näytteet ja plasma erotellaan 3 putkeen, jotka pakastetaan.
Solut säästetään alkuperäisissä putkissa ja lähetetään huoneenlämmössä.

Tekotiheys / kesto
Arkipäivisin (ma-pe). Tulokset valmiina n. 3 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen laboratorioselvittely. Tutkimusta pyydettäessä tulisi ottaa huomioon, että näytteenoton ajankohta ja kliininen tilanne vaikuttavat määrityksiin. Akuutin tukoksen yhteydessä näyte tulisi ottaa ennen antikoagulaatio- tai fibrinolyyttisen hoidon aloittamista tai yli 1 kk antikoagulaatiohoidon lopetuksesta, mikäli lääkitys on kliinisin indikaatioin lopetettavissa. Alkuvaiheessa saatu tutkimustulos auttaa pysyvän antikoagulaatiohoidon tarpeen arvioinnissa. Tulkinnassa on huomioitava, että akuuteissa tilanteissa luonnollisten antikoagulanttien (antitrombiini, proteiini C, proteiini S:n vapaa antigeeni) pitoisuudet voivat laskea ja hyytymistekijä FVIII:n taso nousta. Akuutissa vaiheessa todettu poikkeavuus on varmennettava uusintatutkimuksella, tavallisesti n. 2-6 kk:n kuluttua, kun kliininen tilanne on rauhoittunut ja jos antikoagulaatiohoito on päättynyt. Tällöin riittää normaalista poikenneen osatutkimuksen uudelleenmääritys. DNA-tutkimuksia ei ole aiheellista toistaa.

Marevan-hoidon aikana proteiini C- ja S-tasot laskevat ja vain negatiivinen lupusantikoagulantti-löydös on luotettava. Hepariinihoito (myös LMWH) voi vaikuttaa FVIII-, lupusantikoagulantti- ja antitrombiini-määrityksiin. Tällöin poikkeavat löydökset voidaan kontrolloida yli 1 kk ak-hoidon päättymisestä.

Mikäli suvussa on poikkeava tukostaipumus ja todettu spesifinen perinnöllinen trombofilia, lähisukulaisilta voidaan kliinisen harkinnan mukaan määrittää ko. yksittäinen trombofilia.

Normaalit löydökset eivät poissulje muun perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen mahdollisuutta. Hankinnaisen tukostaipumuksen selvittämiseksi tutkimuspaketti voidaan kliinisen tilanteen mukaan uusia, tällöin laboratorio ei toista geenitutkimuksia.

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Huomautus
Tutkimuspaketista annetaan lausunto, joten kliinisten taustatietojen välittyminen laboratorioon on tärkeää.
Lähetteessä tulee mainita:
1) Onko nyt akuutti verisuonitukos? (Milloin, minkälainen?) 2) Aiemmin valtimo-/laskimotukoksia? (Milloin, minkälainen?) 3) Suvussa tukostaipumusta? 4) Onko nyt akuutti infektio? 5) Onko varfariinihoito? 6) Onko fraktioimaton hepariinihoito? 7) Onko LMWH-hoito? 8) Muu hyytymiseen vaikuttava lääkitys? (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, ASA)

Lisäkysymykset naisille: 9) Raskaana tai juuri synnyttänyt? (Milloin?) 10) Toistuvat keskenmenot?

Paperinen tutkimuslähete tarvitaan edelleen tilaavista yksiköistä, joihin ei ole ns. HL7-tietojärjestelmäyhteyttä.