Tulosta

Tutkimus:
Von Willebrand- tekijä, antigeeni (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

4031 • P -vWF-Ag

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely, von Willebrandin tauti ja sen tyypitys

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123.

Näyte
1 x Na-sitraatti-näyte. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaista näyteputkea. Erottelemattomana huoneenlämmössä 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Fotometrinen, immunokemiallinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina. Mikäli tutkimus halutaan päivystyksenä, tulee näytteen kiireellisyydestä ilmoittaa HUSLAB:iin puh. 09-471 74330 (tai 09-471 72645). Tulos valmiina samana tai seuraavana päivänä.

Viitearvot, tulkinta
50-190 % yli 18-vuotiaat

Von Willebrand -tekijä (vWF) on tärkeä primaarihemostaasin ylläpitäjä. VWF pysäyttää trombosyytit verivirrasta spesifisten reseptorien välityksellä (glykoproteiinit Ib ja IIbIIIa) ja kiinnittää trombosyytit verisuonivaurion seurauksena paljastuneeseen kollageeniin. VWF toimii myös FVIII-kantajaproteiinina ja suojaa sitä inaktivaatiolta.

Von Willebrandin taudissa vWF:n määrä ja/tai aktiivisuus on alentunut, mikä johtaa vuototaipumukseen. Tutkimuksessa määritetään vWF:n pitoisuus (VWF:Ag).