Tulosta

Tutkimus:
Albumiini, mikroalbuminuria (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
10.6.2021

4084 • cU-Alb-Mi

Periaate

Diabeettisen nefropatian varhaisvaihetta on tavallisesti tutkittu yövirtsaan erittyneen albumiinin perusteella (cU- Alb-Mi). Diabeettisen nefropatian varhaisseulontaan ja seurantaan voidaan käyttää myös aamun ensimmäisestä kertanäytteestä määritetyn albumiinin ja kreatiniinin suhdetta (U-AlbKre), jolloin virtsan keräys yön yli erilliseen astiaan ei ole tarpeen.

Indikaatiot
Diabeettisen nefropatian varhaistoteaminen. Muut glomerulusvauriot.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: keskussairaalan näytteenotto, p. (044 719) 5315.

Näyte
4 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa (4 ml säilöntäaineeton virtsanäyteputki).
Potilaalta kerätään täsmällisen vuodelepoajan virtsa. Katso ohjeet erillisestä virtsankeräysohjeesta. (YÖVIRTSAN KERÄYS ALBUMIINIERITYKSEN TUTKIMISEKSI) Keräyksen arvioimiseksi täsmällinen, minuuttien tarkkuudella tapahtuva keräysajan ja näytetilavuuden ilmoittaminen ovat välttämättömiä!

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Keräyksen jälkeen virtsa sekoitetaan ja laboratorioon lähetetään siitä 4 ml:n näyteputki sekä esitiedot. Lähetys huoneenlämmössä. Näyte säilyy viikon jääkaapissa.

Menetelmä
Immunoturbidimetrinen menetelmä

Tekotiheys / kesto
Arkipäivisin

Viitearvot, tulkinta
Alle 20 µg/min (Diabeettinen nefropatia, Käypä hoito ‐suositus 8/2007)

Yksilön sisäinen vaihtelu saattaa olla huomattava. Ruumiillinen rasitus lisää eritystä.

Virhelähteet
Näytteen vähäinenkin verisyys häiritsee analyysiä

Huomautus
Mikäli keräysajasta tai näytteen kokonaistilavuudesta ei ole tietoa, laboratorio vastaa pelkästään näytteen albumiinipitoisuuden.