Tulosta

Tutkimus:
Fragiili-X, DNA-tutkimus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

4112 • B -FraX-D

Indikaatiot

1. Kliininen epäily fra(X)-oireyhtymästä kehitysvammaisilla potilailla.
2. Kehitysvammaiset potilaat, joiden sukuanamneesi viittaa X-kromosomiseen periytymiseen.
3. DNA-tutkimuksella todetun fra(X)-potilaan lähisukulaisten geenikantajuuden selvittäminen.
4. POF epäily

Suorituspaikka
SYNLAB Suomi, Höyläämötien toimipiste. Puh.(09) 525 6223 (kromosomiosasto)

Lähete
Yhtyneet Medix DNA-tutkimuslähete

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, näytteiden lajittelu ja lähetys, puh. (044 440) 6123

Näyte
3 ml EDTA-verta. Sikiötutkimuksessa istukka/lapsivesinäyte. Tällöin tutkimuksesta sovittava erikseen geneetikon kanssa.
Lähetys huoneenlämmössä. Lyhytaikainen säilytys (1-4 vrk) jääkaapissa.
Mikäli halutaan myös tavallinen veren kromosomitutkimus, otetaan lisäksi 5 ml hepariiniverta (lapset: 1 – 2 ml). Tällöin on huomioitava lähetys ja säilytys huoneenlämmössä, koska lämpötilan vaihtelut vaurioittavat soluja.

Menetelmä
Tutkimus tehdään RP (repeat primed)-PCR -menetelmällä käyttäen kaupallista CE/IVD hyväksyttyä kittiä (AmplideX® FMR1 PCR kit, Asuragen). Tuotteet erotellaan fragmenttianalyysillä (ABI3500).

Tekotiheys / kesto
Tehdään joka toinen viikko. Kirjallinen lausunto 2-4 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.

Huomautus
Fragiili X -oireyhtymä, fra(X) on yleisin perinnöllinen kehitysvammaisuuden syy. Fra(X) periytyy X-kromosomaalisesti, mistä johtuu, että oireyhtymää esiintyy enemmän pojilla kuin tytöillä. Sen yleisyys on pojilla n. 1/2500-4000 ja tytöillä n. 1/5000-7000. Oireyhtymä ilmenee jo varhaislapsuudessa erilaisina psyykkisinä häiriöinä, autismina, levottomuutena, puheenkehityksen häiriöinä ja luonteenomaisina kasvonpiirteinä.
Fragiili X -oireyhtymä johtuu kromosomialueella Xq27.3 (FRAXA) sijaitsevan FMR1-geeniä koodittavan alueen läheisyydessä sijaitsevan CGG-toistojakson suurentumisesta ja tämän aiheuttamasta FMR1-geenin inaktivoitumisesta. CGG-toistojen määrä on normaalisti alle 45 toistoa. Toistojen poikkeavan lukumäärän suhteen voidaan erottaa kaksi mutaatiotyyppiä; esimutaatio ja täysmutaatio. Toistojaksojen määrän kasvaminen 55-200 toistoon merkitsee esimutaatiota ja fragiili X -oireyhtymän kantajuutta (45-54 toistoa tulkitaan asettuvan ns. harmaalle alueelle).Toistojen lisääntyminen yli 200 toistoon johtaa geenin inaktivaatioon (=metylaatio) ja on fragiili X -oireyhtymän aiheuttava mutaatio, ns. täysmutaatio, jota tavataan valtaosassa tapauksista (99%). Esimutaation kantajat ovat yleensä kliinisesti terveitä, koska FMR1-geeni on toimiva. Labiiliutensa vuoksi toistojakso kuitenkin yleensä suurenee lapselle periytyessään ja esimutaatio voi muuttua täysmutaatioksi. Tämän vuoksi täysmutaatio johtaa pojilla poikkeuksetta fra(X)-oireyhtymään ja tytöillä noin puolessa tapauksista.
Esimutaation kantaja naisilla on kohonnut riski ennenaikaiseen munasarjojen toimintahäiriöön (premature ovarian failure, POF).
Pienellä osalla fragiili X -oireyhtymää sairastavista (<1%) on todettu FMR1-geenin pistemutaatio tai pieni deleetio, joita ei tällä tutkimuksella havaita.