Tulosta

Tutkimus:
Gangliosidi, vasta-aineet (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

4116 • S -GangAb

Indikaatiot

Guillan-Barre´n syndrooman ja demyelinoivien polyneuropatioiden diagnostiikka.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (ATK).

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, puh. (044 719) 5040

Näyte
0,5 ml seerumia. Näytteen säilytys jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena.

Menetelmä
Entsyymi-immunomenetelmä (EIA). Vastaus annetaan %(prosentti)-yksikköinä.

Viitearvot, tulkinta
Viitearvot:
S-GangIgG ja S-GangIgM

normaali <30 %
raja-arvoisesti koholla 30-50 %
koholla >50-100 %
vahvasti koholla >100 %

Gangliosidi Gm1-vasta-aineita esiintyy varsinkin multifokaalisessa motorisessa neuropatiassa (MMN), Guillain-Barrén syndroomassa (GBS) ja proksimaalisen alemman motoneuronin taudeissa.

MMN taudissa yli 80%:lla potilaista tavataan sekä IgG- että IgM-luokan vasta-aineita. Vasta-aineet ovat kohollatai vahvasti koholla. Sen sijaan erotusdiagnostiikassa tärkeässä amyotrofisessa lateraaliskleroosissa ei vasta-aineita tavata tai tasot ovat matalia. IgM-luokan vasta-aineita tavataan myös muissa motorisissa ja sensorismotorisissa neuropatioissa.

IgG-luokan vasta-aineita löytyy n. 30%:lla GBS-potilaista, varsinkin Campylobacter jejuni -infektioon liittyvässä akuutissa polyneuropatiassa. Vasta-ainetitterit korreloivat taudin aktiviteettiin.

Myös neuroborrelioosissa ja syfiliksessä tavataan IgM-luokan Gm1-vasta-aineita. Vasta-aineita löytyy normaaliväestössäkin, varsinkin vanhemmilla henkilöillä ilman selviä tautiassosiaatioita.

Vastaus
5-12 työpäivän aikana.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4116 | S -GangAb Ei