Tulosta

Tutkimus:
Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

4272 • S -LeukAbO

Leukosyyttivasta-ainetutkimukset:

S -Leukosyyttivasta-aineet, IgG, seulonta
S -Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG
S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus
S -Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus
S -Leukosyyttivasta-aineseulonta, sytotoks. HLA luokka I vasta-aineet
S -Leukosyyttivasta-aineseulonta, sytotoksiset seulonta

Indikaatiot
Elinsiirtoa odottavat potilaat (tutkitaan 3 kk välein ja aina 2-4 viikkoa verensiirtojen jälkeen). Elinsiirron jälkeen epäiltäessa vasta-ainevälitteistä hyljintää sekä määräajoin osana rutiiniseurantaa. Verensiirtoreaktion syyn selvittäminen. Trombosytopeniapotilaat, joille ei saada toivottua hoitovastetta trombosyyttisiirroilla.

Mikäli seulonnassa todetaan HLA-luokka I tai II vasta-aineita, selvitetään vasta-aineiden laajakirjoisuus (PRA%) ja tunnistetaan vasta-aineiden antigeenispesifiteetit:
S-Leukosyyttivasta-aineet, paneelireaktiiviset, IgG
S-Leukosyyttivasta-aineet, luokka I, IgG, tunnistus
S-Leukosyyttivasta-aineet, luokka II, IgG, tunnistus

S-Leukosyyttivasta-aineet, sytotoksiset, seulonta
Tutkimus tehdään jokaiselle munuaisen siirtoon menevälle potilaalle kertaalleen.

S-Leukosyyttivasta-aineseulonta. sytotoks. HLA luokka I vasta-aineet
Tutkimus tehdään elinsiirron saaneelle potilaalle vuosikontrollin/rejektioepäilyn yhteydessä, mikäli vasta-aineita todetaan.

Suorituspaikka
SPR Veripalvelu / Kudossopeutuvuustutkimukset puh. 029 300 1796

Lähete
SPR:n Leukosyyttivasta-aineet -lähete asianmukaiseti täytettynä. Lähetteeseen on merkittävä potilaan saamat verituotteet viimeisten 3 kk ajalta (munuaissiirtoa odottavat potilaat) ja raskaustiedot naisilta.

Tiedustelut
Veripalvelun näyteinfo puh. 029 300 1414 tai
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Näyte
2 ml seerumia (tai 6 ml verta ilman antikoagulanttia). Lähetys huoneenlämmössä, näytteet eivät saa jäätyä. Seeruminäytteen pitempi säilytys (esim. viikonlopun yli) jääkaapissa.

Menetelmä
Virtaussytometrinen, Luminex-tekniikkaan perustuva tai sytotoksinen menetelmä.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina kahden viikon kuluessa. Tutkimus voidaan tehdä kiireellisenä, jolloin seulontatulos tulee seuraavana päivänä. Tästä on erikseen sovittava SPR:n kudostyypitysosaston kanssa ja siitä laskutetaan kiireellisyyslisä. Spesifiteettitutkimusten tulokset saadaan kiireellisissä tapauksissa 3-5 työpäivän kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Seulontatestin tuloksena positiivinen tai negatiivinen.
Seulonnan perusteella positiivisiin näytteisiin ilmoitetaan tarkka spesifiteetti ja paneelireaktiivisten vasta-aineiden prosentti
PRA
0 % Ei leukosyyttivasta-aineita
1-9 % Heikot vasta-aineet, ei vaikuta yleensä sopivan siirrännäisen tai verivalmisteen löytymiseen
10-79 % Keskimääräiset leukosyyttivasta-aineet, voi vaikeuttaa sopivan siirrännäisen tai verivalmisteen löytämistä
≥ 80 % Laajakirjoiset leukosyyttivasta-aineet, vaikeuttaa usein sopivan siirrännäisen tai verivalmisteen löytämistä