Tulosta

Tutkimus:
Alkoholit, seerumista (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

4285 • S -Alko

Sisältää osatutkimukset: metanoli, etanoli, isopropanoli ja etyleeniglykoli.

 

Indikaatiot
Alkoholi- ja etyleeniglykolimyrkytysepäily.

Näytteen kiireellisyydestä on ilmoitettava laboratorioon.

Suorituspaikka
Fimlab laboratoriot, Tampere

Tiedustelut
Päivystysaikana, p. (044 719) 5428 

Näyte
1- 2 ml seerumia, myös geeliseerumi. Ihon puhdistukseen ei saa käyttää alkoholeja.

Jos näyte otetaan alueen toimipisteessä, on seerumi eroteltava jo ko. toimipisteessä, säilytys +4 °C hyvin suljettuna.

KIIREELLISET NÄYTTEET TULEE TILATA PÄIVYSTYSTUTKIMUKSENA!

Huom! Fimlab:n S-Alko ‐määritykseen EI VOI käyttää fluoridiputkeen otettua intoksikaationäytettä. Fluoridiputkessa oleva näyte on toimitettava THL:ään: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, PL 30, 00271 Helsinki. Toimitus THL:ään vain arkipäivisin. Lähetteestä tulee valita tutkimus: Haihtuvat aineet verestä tai virtsasta. Lisäksi lähetteessä on oltava maininta tutkimuksen kiireellisyydestä. Huom. THL:ssä pikatutkimuksenkin valmistuminen kestää useita työpäiviä.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys hyvin suljettuna huoneenlämmössä, tarvittaessa säilytys +4 °C:ssä.

Ei-kiireellisen näytteen lähetys virka-aikana normaalikuljetuksella Fimlabiin.

Teho-osaston ja päivystyspoliklinikan näytteet ovat aina kiireellisiä. Muiden hoitoyksikköjen tulee ilmoittaa tutkimuksen kiireellisyys (varmista asia tarvittaessa).

Huom! Putkeen olisi laitettava myös Tamlab -pyyntötarra. (Tarratulostin on kansliassa)

Kiireelliset näytteet lähetetään taksilla osoitteella:

FIMLAB – näytteiden vastaanotto (Fimlabin tavaraliikenne)
Finn-Medi Delta (FM4)
0.krs (ma-pe klo 7-19 ja la klo 8-14)
3.krs (muina aikoina)
Arvo Ylpön katu 4, C-porras
33520 Tampere

Pakkaustarvikkeet valmiina lajittelun tarvikekaapissa.

Merkitse paketin päälle ”KIIREELLINEN” ja niittaa ajo-ohje pakettiin taksia varten.
HUOM! Ympyröi osoitetarrasta oikea kerros (katso kelloajat yo. osoitteesta).

Ongelmatilanteissa soita näytteiden vastaanottoon puh. 03 311 76536

Menetelmä
Kaasukromatografinen. Menetelmässä määritetään metanoli, etanoli, isopropanoli ja etyleeniglykoli, joiden pitoisuudet ilmoitetaan erikseen.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin, kaikkina vuorokauden aikoina.

Laboratorio ei erikseen ilmoita tulosten valmistumisesta. Tulokset siirtyvät normaalitilanteessa sähköisesti Lifecare-järjestelmään, josta ne ovat hoitoyksikön nähtävissä.

Puhelin- tai fax-vastauksia käytetään vain poikkeustilanteissa, kun sähköinen yhteys ei toimi.

Viitearvot, tulkinta
Veressä ei fysiologisesti ole etanolia, etyleeniglykolia, isopropanolia tai metanolia.

1 promille = 1000 mg/l = 21.7 mmol/l etanolia, 16.1 mmol/l etyleeniglykolia, 16.7 mmol/l isopropanolia ja 31.2 mmol/l metanolia.

Etanolia käytetään laajasti nautintoaineena ja päihteenä. Sen käyttö lääkkeenä on vähäistä. Etanolimyrkytys on akuuteista myrkytyksistä yleisin ja selvästi yleisin kuolemaan johtava myrkytys. Lisäksi se on osallisena monien lääkeaineiden aiheuttamissa myrkytyksissä vaikeuttaen niiden oireita, diagnostiikkaa ja hoitoa. Etanoli metaboloituu pääsiassa maksassa vakionopeudella 7 – 8 g/h (70 kg henkilö). Toksisuutta lisäävät muut keskushermostoa lamaavat aineet.

Etyleeniglykolia käytetään liuottimena, pakkasnesteissä ja jäänpoistoaineena. Se ei itse ole kovin myrkyllinen, mutta sen metaboliatuotteet aiheuttavat voimakkaan metabolisen asidoosin ja kiteytyvät kalsiumoksalaattina mm. munuaistubuluksiin aiheuttaen kudosnekroosia ja oliguriaa. Tappava annos on n. 100 ml.

Isopropanolia käytetään kaasutinsprii- ja jäänestoliuoksissa. Se on lähes kaksi kertaa niin toksinen ja narkoottinen kuin etanoli todennäköisesti siksi, että se metaboloituu (hapettumalla asetoniksi) huomattavasti hitaammin kuin etanoli. Tappava annos aikuisille on n. 250 ml. Virtsassa on osoitettavia määriä asetonia jo tunnin kuluttua isopropanolin nauttimisesta.

Metanolia käytetään liuotinaineena ja sitä on myös eräissä puhdistusaineissa ja kaasutinspriilaaduissa. Metanolin hengenvaarallinen annos on 30 – 60 ml. Se palaa hitaasti (1/5 etanolin metabolianopeudesta) formaldehydiksi ja muurahaishapoksi, jotka vastaavat sen toksisuudesta. Myrkytykselle tyypillisiä oireita ovat mm. silmävauriot (verkkokalvovauriot) ja metabolinen asidoosi, jonka vaikeus korreloi kuolleisuuteen