Tulosta

Tutkimus:
Metotreksaatti (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

2346 • S -MTX

Indikaatiot

Toksisuuden välttäminen suuria annoksia käytettäessä. Toksisuutta voidaan estää foolihappoanalogilla (kalsiumfolinaatti), jonka annos määräytyy metotreksaattipitoisuuden mukaan.
Metotreksaatti on solunsalpaaja, jolla on foolihappoa estävä vaikutus. Sitä käytetään mm. akuutin lymfaattisen ja lymfoblastileukemian, osteogeenisten sarkoomien sekä eräiden solidien kasvainten hoitoon.

Pääosa isosta metotreksaattiannoksesta erittyy virtsaan muuttumatta ja siksi se munuaisten vajaatoiminnassa kumuloituu elimistöön.

Suorituspaikka
Fimlab Laboratoriot Oy

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. 041 731 3775 ja laboratorion päivystäjä p. 044 719 5428.

Pot. esivalmistelu
Näytteiden ajoituksessa noudatetaan hoitavan lääkärin ohjeita. Yleensä verinäyte otetaan 24, 48 ja tarvittaessa vielä 72 tunnin kuluttua infuusion aloittamisesta.
Reumapoliklinikan käytäntö MTX-pitoisuuden mittaamisessa:
Tabletti-käyttäjillä näyte otetaan 1,5 h lääkkeen ottamisen jälkeen.
Injektiona saavilla näyte otetaan 1 h kuluttua injektiosta.
Reumapoliklinikka sopii potilaan kanssa lääkkeenoton ja näytteenoton ajankohdan.

Näyte
1 ml seerumia. Näyte on EHDOTTAMASTI suojattava valolta. Näytteenotto ajoitetaan lääkärin ohjeiden mukaan. Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa 3 vrk, pakastettuna 1 kk. Lähetys KYLMÄLÄHETYKSENÄ.

KIIREELLISET NÄYTTEET TULEE TILATA PÄIVYSTYSTUTKIMUKSENA!

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Kiireelliset ja sisätautiosasto 32:n (V00003) MTX-näytteet lähetetään taksilla osoitteella:

FIMLAB – näytteiden vastaanotto (Fimlabin tavaraliikenne)
Finn-Medi Delta (FM4)
0.krs (ma-pe klo 7-19 ja la klo 8-14)
3.krs (muina aikoina)
Arvo Ylpön katu 4, C-porras
33520 Tampere

Pakkaustarvikkeet valmiina lajittelun tarvikekaapissa. Seeruminäyte pakataan punaiseen Hemoboxiin kahden kylmävaraajan kanssa ja laitetaan selluvanua jäätymisen estämiseksi.
Merkitse paketin päälle ”KIIREELLINEN” ja niittaa ajo-ohje pakettiin taksia varten.
HUOM! Ympyröi osoitetarrasta oikea kerros (katso kelloajat yo. osoitteesta).

Ongelmatilanteissa soita näytteiden vastaanottoon puh. 03 311 76536

Menetelmä
Entsyymi-immunologinen menetelmä.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin. Kiireelliset näytteet tulee tilata päivystystutkimuksena, jolloin tulokset valmistuvat samana päivänä. Muiden ei-kiireellisten näytteiden tulokset valmistuvat 2-3 työpäivän kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Indikaatioista riippuen metotreksaatin annos vaihtelee eikä terapeuttista pitoisuutta voida yksiselitteisesti antaa. Kuuden tunnin infuusiona annetun jättiannoksen (n. 5 g/m2) jälkeen pitoisuus ei saisi ylittää 24 tunnin kuluttua infuusion alkamisesta 5 µmol/l, 48 tunnin jälkeen 0.5 µmol/l ja 72 tunnin jälkeen 0.1 µmol/l.

Huomautus
Farmakokinetiikka: Normaalit hoitoannokset imeytyvät hyvin ruoansulatuskanavasta. Suurten annosten hyötyosuus suun kautta annosteltaessa on matala ja ne annetaan yleensä i.v.-infuusiona. Metotreksaatin eliminaatio on kolmivaiheinen. Nopeaa kehon nesteisiin jakautumista seuraa vaihe, jossa metotreksaatin eliminaationopeus korreloi munuaispuhdistumaan ja puoliintumisaika on n. 3 tuntia. Viimeisessä vaiheessa eliminaation puoliintumisaika on noin 8 ‐ 10 tuntia ja siihen vaikuttavat käytetty metotreksaattiannos, munuaisten toiminta ja mahdollinen pleura tai peritoneaalineste.

Yhteisvaikutukset: Metotreksaatilla on merkittäviä synergistisiä tai antagonistisia vaikutuksia muiden solunsalpaajien kanssa. Toksisuus: Luuydinsupressio, stomatiitti, enteriitti ja pneumoniitti ovat merkittävimmät haittavaikutukset. Haittavaikutusten esiintymistä estetään käyttämällä antidoottina kalsiumfolinaattia (leukovoriini), jonka annostelu määräytyy metotreksaattipitoisuuksien mukaan. Haittavaikutusten katsotaan johtuvan paljolti metotreksaatin eliminaation viimeisen vaiheen hitaudesta. Pitoisuusmääritykset ovat tärkeitä, kun halutaan välttää haitallisia vaikutuksia.

HUOM! Mikäli potilas on saanut glukarpidaasilääkitystä (Voraxaze-liuos) metotreksaatin hajoittamiseksi, menetelmä antaa liian korkeita metotreksaattipitoisuuksia! Tämä johtuu metotreksaatin metaboliatuote DAMPAn korkeista pitoisuuksista ja ristireaktiosta immunologisen määritysmenetelmän kanssa. Tämän vuoksi suositellaan, että leukovoriinin annos lasketaan ennen Voraxaze-hoitoa mitatun plasman metotreksaattipitoisuuden perusteella. DAMPAn puoliintumisaika on 9-12 tuntia, ja DAMPA voi häiritä analyysimenetelmää jopa yli viikon ajan glukarpidaasihoidon jälkeen.
Lähde: HUSLAB:n MTX-ohje

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
2346 | S -MTX Ei