Tulosta

Tutkimus:
Glutamaattidekarboksylaasi, v-a (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

4400 • S -GadAb

Indikaatiot

Diabeteksen alatyyppien erotusdiagnostiikka.
Tyyppi I diabeteksen riskinarviointi.
Jäykkyysoireyhtymä (stiff person syndrome) diagnostiikka.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (ATK ).

Suorituspaikka
SYNLAB Suomi

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, puh. (044 719) 5040

Näyte
1 (minimi 0.5) ml seerumia. Lipeemisyys, hemolyysi ja ikteerisyys häiritsevät määritystä. Säilytys 7 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä seuraavan vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna ja lähetys pakastettuna.
Mikäli tutkimus halutaan tehtäväksi likvorista, tulee ottaa yhteys mikrobiologian laboratorioon 044 719 5669.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Jos tutkimus tulee tehdä likvorista, näyte pariseerumeineen lähetetään paperilähetteellä HUSLABiin. Kummallekin näytelaadulle S-GADAb -pyyntö, merkittävä selvästi sekä pyyntöön että vastaukseen kummasta näytelaadusta kyse.

Menetelmä
Entsyymi-immunologinen (EIA)

Tekotiheys / kesto
Tehdään 1 x vko.

Viitearvot, tulkinta
Alle 10 IU/ml normaali
10 – 25 IU/ml lievästi kohonnut
Yli 25 IU/ml kohonnut

Glutamaattidekarboksylaasi on tärkeä antigeeni diabetekseen liittyvässä vasta-ainemuodostuksessa. Tyyppi I diabeteksessa ja aikuisiän autoimmuunidiabeteksessa (LADA) esiintyy 60-80%:lla potilaista diagnoosihetkellä GAD-vasta-aineita. Usein vasta-ainepositiivisuus edeltää taudin puhkeamista varsinkin lapsilla. GAD-vasta-aineita ei yleensä esiinny tyyppi II aikuisdiabeteksessa eikä nuorten aikuisdiabeteksessa (MODY). Varsinkin aikuisdiabeteksessa etiologisella mekanismilla on vaikutusta hoitoon ja/tai ennusteeseen ja GAD-vasta-ainemääritys kuuluu aikuisten diagnoosivaiheen tutkimuskokonaisuuteen.
Korkeita likvorin ja seerumin GAD-vasta-ainepitoisuuksia tavataan myös GABA-hermovälittäjäainejärjestelmän harvinaisessa sairaudessa jäykkyysoireyhtymässä (stiff person syndrome).

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4400 | S -GadAb Ei