Tulosta

Tutkimus:
Raskaudenaikaiset seulontatutkimukset ja veriryhmämääritykset (Päijät-Häme)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

4469 • B -VRAb-Gr

588 • Neuvola 1

5250 • B -SikiöRH

6259 • B -VRisäGr

6095 • B -VRAbGrS

Atk-numero
Ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana tehtävät tutkimukset:
4469 B -VRAb-Gr
588 Neuvola 1 (sisältää tútkimukset S -HIVAgAb, S -HBsAg ja S -TrpaAb)
21314 S -Tr1kem

Kolmannen raskauskolmanneksen aikana tehtävät tutkimukset:
4469 B -VRAb-Gr
5250 B -SikiöRH , otetaan RhD neg äideiltä

Lisäksi neuvola voi tehdä veripalvelun pyynnöstä raskauden eri vaiheissa lähetteet seuraaviin tutkimuksiin:
6259 B ‐VRisäGr (tilataan isälle)
6095 B ‐VRAbGrS (tilataan äidille)

Periaate
RASKAUDENAIKAISET VERIRYHMÄ- JA VERIRYHMÄVASTA-AINETUTKIMUKSET

Raskaudenaikaisten veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimusten ( B -VRAb-Gr,) tarkoitus on löytää ne äidit, joiden lapsella on vaara sairastua sikiön tai vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin joko raskauden aikana tai syntymän jälkeen. Lisätietoa: Veripalvelu, Neuvolanäytetutkimukset

S -Tr1kem -näyte: Sikiön kehityshäiriön seulonta (21314 Sikiön kehityshäiriöiden seulonta, 1. trimesteri)

Suorituspaikka
Veripalvelu: Veriryhmä- ja veriryhmävasta-aineet
Fimlab: Neuvola 1 ja S -Tr1kem

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.

Lähete
Äitiysneuvola tekee veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimuksia varten sähköisen lähetteen, paperilähetettä ei tarvita. Sähköisessä lähetteessä tulisi olla merkittynä soveltuva näytteenottoajankohta. Neuvola ohjeistaa äidin tekemään ajanvarauksen soveltuville raskausviikoille. Näytteenottoajat on suositeltu varattavaksi ma-to.

21314 S-Tr1kem – Yksityisneuvoloiden asiakkaat tulevat paperilähetteen kanssa näytteenottoon.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Veripalveluun lähetettävät näytteet:
Ks. Veripalvelun erillinen pakkaus- ja lähetysohje
Lähetyspakkauksiin tulee kiinnittää OVT-tarra ja lähettäjän osoitetarra! Perjantaina lähetettävään pakettiin kiinnitetään lisäksi Lauantaijakelu-tarra.
Vie näytteet 4SPRout -työjonolle.
Näytteiden tulee olla perillä 5 vrk:n kuluessa näytteenotosta. Perjantain näytelähetyksen jälkeen saapuneet näytteet säilytetään pystyasennossa jääkaapissa ja postitetaan maanantaina.

Neuvola 1
Säilytys jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena

S -Tr1kem:
Näytteet säilytetään jääkaapissa ja lähetetään kylmälähetyksenä Fimlab:iin.

Päätutkimuksella S- Tr1kem ja sen osatutkimuksille kirjataan ”Ei näyt”, mikäli näytettä ei oteta äidin pyynnöstä. Lisäksi toiselle osatutkimuksista (1. tai 2.) kirjataan kommentteihin vakiolausunto NEU Ei Näyt.

Yksityisneuvoloiden asiakkaille tehdään laboratoriossa sähköinen pyyntö ja tilaajaksi laitetaan äitiyspoliklinikka.

Tekotiheys / kesto
Vastaukset valmiina 1 – 2 viikon kuluessa.