Tulosta

Tutkimus:
Albumiinin ja kreatiniinin suhde virtsasta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
24.5.2021

4511 • U -AlbKre

Periaate

Diabeettisen nefropatian varhaisvaihetta on tavallisesti tutkittu yövirtsaan erittyneen albumiinin perusteella (cU- Alb-Mi). Diabeettisen nefropatian varhaisseulontaan ja seurantaan voidaan käyttää myös aamun ensimmäisestä kertanäytteestä määritetyn albumiinin ja kreatiniinin suhdetta, jolloin virtsan keräys yön yli erilliseen astiaan ei ole tarpeen.

Indikaatiot
Varhaisvaiheessa olevan diabeettisen nefropatian seulonta.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio

Näyte
4 ml hyvin sekoitettua kertavirtsaa (4 ml säilöntäaineeton virtsanäyteputki).
Näytteeksi suositellaan aamun ensimmäistä virtsanäytettä. Näyte voidaan ottaa keskisuihkunäytteenä. Kovaa fyysistä rasitusta ennen näytteenottoa tulee välttää.
Mikäli näyte otetaan kotona, käytetään siihen hoitoyksiköstä tai laboratoriosta saatavaa näytteenottosettiä.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä. Näyte säilyy viikon jääkaapissa.

Menetelmä
Albumiinimenetelmä immunoturbidimetrinen, kreatiniinimenetelmä fotometrinen.

Tekotiheys / kesto
Arkipäivisin

Viitearvot, tulkinta
Normaali
Miehet <2,5 mg/mmol
Naiset <3,5 mg/mmol

Mikroalbuminuria
2,5 – 25 mg/mmol (miehet)
3,5 – 35 mg/mmol (naiset)

Proteinuria
>25 mg/mmol (miehet)
>35 mg/mmol (naiset)

(Diabeettinen nefropatia, Käypä hoito ‐suositus 8/2007)

Tutkimusta käytetään ensisijaisesti diabeettisen nefropatian varhaisdiagnostiikkaan, mutta albumiinin ja kreatiniinin suhde voi lisääntyä muustakin perussyystä johtuvasta glomerulusvauriosta. Glomerulusvauriossa albumiinin eritys virtsaan lisääntyy. Lisääntymisen ollessa lieväasteista munuaismuutokset ovat vielä palautuvia, joten varhaisdiagnoosi ja ajoissa aloitettu tehostettu sokeritasapainon ylläpito tai muu hoito ovat oleellisen tärkeitä. Liuskakokeet antavat positiivisen tuloksen vasta albumiinipitoisuudella 200 – 300 mg/l, jolloin munuaisvaurio ei enää ole palautuva.
Tutkimus suoritetaan luotettavimmin yövirtsasta (aamun ensimmäinen virtsanäyte), koska fyysiseen rasitukseen tai ortostaattiseen proteinuriaan liittyvät mahdolliset virheet jäävät tällöin pois. Mikroalbuminurian muita syitä voivat olla mm. verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, virtsatieinfektio ja kuumeiset tulehdussairaudet.

Virhelähteet
Kalsiumdobesilaatti, Levodopa, Etamsylaatti ja α-metyylidopa aiheuttavat virheellisen matalia kreatiniinituloksia. Korkea homogentisiinihapon pitoisuus häiritsee kreatiniinianalyysiä.

Näytteen vähäinenkin verisyys häiritsee analyysiä.