Tulosta

Tutkimus:
Tromboplastiiniaika, INR-tulostus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

4520 • P -INR

Indikaatiot

Oraalisen antikoagulanttihoidon seuranta.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: hematologian laboratorio, p. (044 719) 5475.

Näyte
Näyte otetaan 3.2% Na-sitraattia sisältävään putkeen (2.7 ml sitraattiputki). Lasten näytteet otetaan Na-sitraattimikroputkiin. Ihopistosnäyte ei ole suositeltava hyytymistutkimuksiin. Putki on täytettävä merkkiviivaan saakka, jotta antikoagulantin ja veren suhde on oikea. Näyteputki sekoitetaan välittömästi näytteenoton jälkeen rauhallisesti kääntelemällä, ei putkisekoittajalla. Näytteet säilytetään huoneenlämmössä ja lähetetään sentrifugoimattomina näytteenottoputkessa. Ei jääkaappisäilytystä!

Näytteen tulee olla perillä viimeistään seuraavan päivän kuljetuksessa. Pidempiaikaista säilytystä varten plasma on erotettava ja pakastettava.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Na-sitraattimikroputki valmistetaan hematologian laboratoriossa ottamalla isosta Na-sitraattiputkesta 57 µl sitraattia, joka laitetaan puhtaaseen mikrotainer-putkeen. Putkeen tehdään merkkiviiva 500 µl kohdalle (malliputki heman jääkaapissa), johon asti verta tarkasti otetaan. Na-sitraattimikroputki säilyy jääkaapissa 1 viikon. Analysointia varten putkesta täytyy saada erotettua 200 µl plasmaa laitteen mikrokuppiin.

Menetelmä
Sitraattipuskuriin laimennettuun ja esilämmitettyyn plasmanäytteeseen lisätään tromboplastiinia ja mitataan hyytymiseen kulunut aika.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta

Oraalisen antikoagulanttihoidon hoitoalueet      INR-tulos

Laskimotromboosin profylaksia ja hoito                     2.0 – 3.0
Systeemisen embolisaation esto                               2.0 – 3.0
Mekaaninen keinoläppä                                            2.5 – 3.5

Antikoagulanttihoidon seurannassa käytettävälle P-INR-tutkimukselle käytetään Suomessa AHA:n suosituksia. (Ks. konsensuslausuma SLL 55 (10):1105-1108, 2000).

Antikoagulanttihoitoon liittyvät vuotoriskit lisääntyvät voimakkaasti, kun INR yli 4.0.
Antikoagulanttihoidossa olevan potilaan P -INR-arvo laskee seuraavien lääkkeiden vaikutuksesta: K-vitamiini, kortikosteroidit, barbituraatit, antihistamiinit, diureetit, digoksiini, griseofulviini, oraaliset kontraseptiivit, ksantiinit (mm. kofeiini). INR:n käyttö mahdollistaa aikaisempaa tarkemman, diagnoosikohtaisen antikoagulanttihoidon kohdentamisen sekä tulosten vertailun käytetystä menetelmästä ja reagenssierästä riippumatta.

INR =( potilaan hyytymisaika / vertailuplasman hyytymisaika ) ISI

ISI = reagenssin herkkyysindeksi

Huomautus
TTR-laskuri (HUSLAB)

http://huslab.fi/ttr_calculator/index.html

TTR-laskuri (Terveysportti)

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=pgr00442&p_haku=ttr