Tulosta

Tutkimus:
Troponiini T (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

4532 • P -TnT

Indikaatiot

Sydäninfarktidiagnostiikka

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Näyte
1 ml plasmaa (litiumhepariinigeeliputki)

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä 5 h kuluessa näytteenotosta. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primääriputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Elektrokemiluminometrinen (ECLIA)

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
Päätöksentekoraja: alle 50 ng/l

Troponiini T on sydän- ja luurankolihasten troponiinikompleksissa esiintyvä rakenneproteiini, joka osallistuu lihasten supistumisen säätelyyn. Käytetty menetelmä on spesifinen sydänlihaksen troponiini T:lle.

Troponiini T-määrityksen etuja sydäninfarktidiagnostiikassa ovat spesifisyys ja laaja aikaikkuna. Pitoisuus voi olla infarktipotilaalla koholla jo sairaalaan tullessa ja voi pysyä koholla yli 2 viikkoa infarktikivun alkamisesta.

Jos tulonäytteen tulos on 50 ng/l tai korkeampi, akuutti sydänlihasvaurio on todennäköinen. Jos tulos on 15-49 ng/l, TnT-pitoisuuden tulee uudessa 3-6 h kuluttua otetussa seurantanäytteessä olla noussut vähintään 50 %:lla, jotta tulos viittaisi uuteen sydänlihasvaurioon. Jos ensimmäisen näytteen tulos on alle 15 ng/l, 3-6 h kuluttua otetun seurantanäytteen tuloksen tulee olla yli 14 ng/l ja noussut vähintään 100 %:lla ensimmäiseen tulokseen verraten, jotta tulos viittaisi uuteen sydänlihasvaurioon. Jos P-TnT on alkanut jo pienentyä infarktin jälkeen, vain pitoisuuden vähintään 50 %:n suureneminen edelliseen tulokseen verraten viittaa uusintainfarktiin. Sydänlihasvaurio on epätodennäköinen, jos P-TnT on kahdessa vähintään 3 h välein otetussa näytteessä alle 15 ng/l, jos oireet menneet ohi eikä EKG-löydös viittaa muuhun.

Plasman troponiinipitoisuus voi olla suurentunut ilman sydäninfarktia muissakin sydänlihasvaurioissa (myokardiitti, sydänkontuusio, vajaatoiminta, kardiomyopatiat), keuhkoemboliassa, sepsiksessä ja selvässä munuaisten vajaatoiminnassa. Näissä tiloissa suurentunut P-TnT- pitoisuus pysyy yleensä samalla tasolla tulo- ja seurantanäytteissä tai muutokset ovat hitaampia kuin sydäninfarktissa. Näilläkin potilailla P-TnT:n selvä nousu ja myöhempi lasku viittaavat uuteen akuuttiin sydäntapahtumaan. Jos plasman TnT suurenee keuhkoemboliassa, nousu ja lasku ovat nopeita, vaikka tilaan ei liity sydäninfarktia.

Virhelähteet
Näytteen ikteria ja hemolyysi estää määrityksen.

Biotiini häiritsee määritystä. Potilailta, jotka saavat suuria biotiiniannoksia (>5 mg/päivä), näytettä ei tulisi ottaa ennen kuin on kulunut 8 tuntia edellisestä biotiiniannoksesta.