Tulosta

Tutkimus:
Aspartaattiaminotransferaasi (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

4591 • P -ASAT

Indikaatiot

Maksasairauksien diagnostiikka ja seuranta. Lihastautidiagnostiikan lisätutkimus.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio

Pot. esivalmistelu
ASAT-määritys on suositeltavaa ottaa juuri ennen seuraavaa sulfasalatsiiniannosta tämän mahdollisesti aiheuttaman virhelähteen huomioimiseksi (ks. tarkemmin ”Virhelähteet”).

Näyte
1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki)

Menetelmä
Kineettinen mittaus IFCC:n suosituksen mukaan.

Tekotiheys / kesto
Arkipäivisin

Viitearvot, tulkinta
Viiteväli

Naiset 15 – 35 U/l
Miehet 15 – 45 U/l

Miesten keskimääräinen ASAT-taso on hieman korkeampi kuin naisten, samoin keski-ikäisten arvot ovat suurempia kuin nuorten täysikasvuisten. Ylipainoisilla ASAT-arvo on usein kohonnut.

Akuutissa hepatiitissa ASAT kohoaa jo preikteerisessä vaiheessa ja nousee kliinisessä vaiheessa nopeasti jopa 40-kertaiseksi viitearvoihin verrattuna. Tulehduksen loputtua ASAT-arvo palautuu muutamassa viikossa viitealueelle. Mikäli ASAT-pitoisuus on selvästi enemmän koholla kuin ALAT-pitoisuus on kyseessä vaikea taudinkuva, näin usein mm. kroonisessa hepatiitissa ja kirroosissa. Alkoholihepatiitissa ASAT/ALAT-suhde on usein yli 2 lähinnä alkoholin aiheuttaman lihasvaurion takia. ASAT-taso kohoaa myös intra- ja ekstrahepaattisessa sappistaasissa sekä maksametastaasien yhteydessä. Lihassairauksissa ja -vaurioissa seerumin ASAT nousee. Jopa fyysinen rasituskin saattaa kohottaa ASAT-arvoa. Veren ASAT-aktiivisuus nousee sydäninfarktissa n. 12 tunnin kuluttua kivun alkamisesta saavuttaen huippunsa 24 – 48 tunnin kuluessa ja normalisoituu 4 – 7 vrk:n kuluttua. Perikardiitin ja myokardiitin yhteydessä ASAT-arvo saattaa vähän nousta, samoin akuuteissa tilanteissa kuten sydäninsuffisienssissa, keuhkoemboliassa ja elvytyksen jälkeisesti.

Uremia- ja hemodialyysipotilaiden veren ASAT-pitoisuus on erittäin alhainen. Monet lääkkeet nostavat ASAT-tasoa vaikuttaessaan maksan toimintaan. INH- ja kefatsoliinihoidon aikana ASAT-arvo saattaa laskea.

Veren ASAT-arvo muuttuu useissa akuuteissa tilanteissa, joten diagnostisesti määritys on epäspesifinen.

Virhelähteet
Virheellisen matalia ASAT-tuloksia voidaan saada, jos näyte on otettu silloin, kun sulfasalatsiinia ja sulfapyridiinia on potilaan verenkierrossa korkeina pitoisuuksina (300 mg/l sulfasalatsiinia tai sulfapyridiinia). Hoitoannos 2-3 g/vrk ei normaalisti nosta plasmapitoisuuksia häiriöasteelle ilman lääkkeen metaboliaan vaikuttavia liitännäissairauksia.