Tulosta

Tutkimus:
Bilirubiini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
3.2.2022

4592 • P -Bil

Indikaatiot

Bilirubiinimääritystä käytetään keltaisuuden (ikteruksen) selvittelyssä.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio

Näyte
1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki)

Korkin ja tarran antama valosuojaus riittää eikä erillistä foliokäärettä tarvita. Näytettä ei kuitenkaan saa säilyttää suorassa auringonvalossa tai keinovalon välittömässä läheisyydessä.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primaariputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Kolorimetrinen, fotometrinen määritys.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta

0 – 1 vrk   alle 100 µmol/l
2 – 6 vrk alle 200 µmol/l
7 – 20 vrk  alle 100 µmol/l
21 – 30 vrk   alle 50 µmol/l
1 kk – 17 v alle 18 µmol/l
≥ 18 v alle 21 µmol/l

Bilirubiinimäärityksessä (P -Bil) mitataan konjugoimattoman ja konjugoituneen bilirubiinin yhteenlaskettu pitoisuus.

P -Bil-Kj (4593) mittaa konjugoituneen bilirubiinin osuuden.

Plasman bilirubiinin kohoaminen voi johtua bilirubiinin lisääntyneestä muodostumisesta, vähentyneestä erityksestä tai molemmista samanaikaisesti. Konjugoitunut bilirubiini lisääntyy sappiteiden obstruktiossa ja maksasolujen eritysdefektissä (Dubin- Johnsonin ja Rotorin syndrooma). Konjugoitumaton bilirubiini kohoaa hemolyysin, konjugoivan entsyymin puutteen (Crigler-Najjarin syndrooma) ja bilirubiinin maksasoluihin pääsyn estymisen (Gilbertin syndrooma) yhteydessä. Vaikeissa maksasoluvaurioissa kuten hepatiitissa ja maksanekroosissa lisääntyvät yleensä sekä konjugoitunut että konjugoitumaton bilirubiini plasmassa. Useat lääkeaineet (diatsepaami, indometasiini, erytromysiini, klooripromatsiini ym.) saattavat aiheuttaa hyperbilirubinemiaa, jolloin konjugoitumaton muoto lisääntyy.

Ehkäisypillerit ja anaboliset steroidit voivat nostaa konjugoituneen bilirubiinin pitoisuutta. Jotkut lääkeaineet (klassisesti fenobarbitaali) kohottavat konjugoituneen bilirubiinin osuutta kokonaisbilirubiinista, koska ne aktivoivat maksan glukuronyylitransferaasia.

Vastasyntyneiden hyperbilirubinemia on pääosin ei-hemolyyttistä ja johtuu maksan glukuronyylitransferaasiaktiivisuuden vähäisyydestä, erityisesti keskosilla. Keltaisuus on hemolyyttistä Rh- ja ABO-immunisaatioissa. Terapeuttiset verenvaihdot määrätään useiden tekijöiden perusteella. Niihin kuuluvat seerumin bilirubiinipitoisuus, sen lisääntymisnopeus, albumiinipitoisuus, veren hemoglobiinipitoisuus ja mm. vastasyntyneen paino.

Virhelähteet
Näytteen voimakas hemolyysi estää määrityksen.

Harvinaisissa tapauksissa potilaan gammopatia (erityisesti Waldenströmin makroglobulinemia) voi häiritä analyysiä.