Tulosta

Tutkimus:
Bilirubiini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

4592 • P -Bil

Indikaatiot

Bilirubiinimääritystä käytetään keltaisuuden (ikteruksen) selvittelyssä.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Näyte
1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki)

Näyteputki on suojattava pitkäaikaiselta, suoralta valolta.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primaariputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Kolorimetrinen, fotometrinen määritys.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
0-1 vrk: alle 100 umol/l
2-6 vrk: alle 200 umol/l
7-20 vrk: alle 100 umol/l
21-30vrk: alle 50 umol/l
Aikuiset: 5 – 25 umol/l
(Aikuiset: Yhteispohjoismainen NORIP-viitearvohanke v. 1999-2003 / Lapset: HUSLAB)

Bilirubiinimäärityksessä (P -Bil) mitataan konjugoimattoman ja konjugoituneen bilirubiinin yhteenlaskettu pitoisuus.

P -Bil-Kj (4593) mittaa konjugoituneen bilirubiinin osuuden.

Plasman bilirubiinin kohoaminen voi johtua bilirubiinin lisääntyneestä muodostumisesta, vähentyneestä erityksestä tai molemmista samanaikaisesti. Konjugoitunut bilirubiini lisääntyy sappiteiden obstruktiossa ja maksasolujen eritysdefektissä (Dubin- Johnsonin ja Rotorin syndrooma). Konjugoitumaton bilirubiini kohoaa hemolyysin, konjugoivan entsyymin puutteen (Crigler-Najjarin syndrooma) ja bilirubiinin maksasoluihin pääsyn estymisen (Gilbertin syndrooma) yhteydessä. Vaikeissa maksasoluvaurioissa kuten hepatiitissa ja maksanekroosissa lisääntyvät yleensä sekä konjugoitunut että konjugoitumaton bilirubiini plasmassa. Useat lääkeaineet (diatsepaami, indometasiini, erytromysiini, klooripromatsiini ym.) saattavat aiheuttaa hyperbilirubinemiaa, jolloin konjugoitumaton muoto lisääntyy.

Ehkäisypillerit ja anaboliset steroidit voivat nostaa konjugoituneen bilirubiinin pitoisuutta. Jotkut lääkeaineet (klassisesti fenobarbitaali) kohottavat konjugoituneen bilirubiinin osuutta kokonaisbilirubiinista, koska ne aktivoivat maksan glukuronyylitransferaasia.

Vastasyntyneiden hyperbilirubinemia on pääosin ei-hemolyyttistä ja johtuu maksan glukuronyylitransferaasiaktiivisuuden vähäisyydestä, erityisesti keskosilla. Keltaisuus on hemolyyttistä Rh- ja ABO-immunisaatioissa. Terapeuttiset verenvaihdot määrätään useiden tekijöiden perusteella. Niihin kuuluvat seerumin bilirubiinipitoisuus, sen lisääntymisnopeus, albumiinipitoisuus, veren hemoglobiinipitoisuus ja mm. vastasyntyneen paino.

Virhelähteet
Näytteen voimakas hemolyysi estää määrityksen.

Harvinaisissa tapauksissa potilaan gammopatia (erityisesti Waldenströmin makroglobulinemia) voi häiritä analyysiä.