Tulosta

Tutkimus:
Bilirubiinikonjugaatit (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

4593 • P -Bil-Kj

Indikaatiot

Bilirubiinimääritystä käytetään keltaisuuden (ikteruksen) selvittelyssä.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio

Näyte
0.5 ml hepariiniplasmaa (litiumhepariinigeeliputki). Näyteputki on suojattava valolta.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primääriputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Diatsoreaktio ja fotometrinen mittaus

Tekotiheys / kesto
Arkipäivisin

Viitearvot, tulkinta
Alle 5 µmol/l
(FIMLAB)

Plasman bilirubiinin kohoaminen voi johtua bilirubiinin lisääntyneestä muodostumisesta, vähentyneestä erityksestä tai molemmista samanaikaisesti. Konjugoitunut bilirubiini lisääntyy sappiteiden obstruktiossa ja maksasolujen eritysdefektissä (Dubin- Johnsonin ja Rotorin syndrooma). Konjugoitumaton bilirubiini kohoaa hemolyysin, konjugoivan entsyymin puutteen (Crigler-Najjarin syndrooma) ja bilirubiinin maksasoluihin pääsyn estymisen (Gilbertin syndrooma) yhteydessä. Vaikeissa maksasoluvaurioissa kuten hepatiitissa ja maksanekroosissa lisääntyvät yleensä sekä konjugoitunut että konjugoitumaton bilirubiini plasmassa. Useat lääkeaineet (diatsepaami, indometasiini, erytromysiini, klooripromatsiini ym.) saattavat aiheuttaa hyperbilirubinemiaa, jolloin konjugoitumaton muoto lisääntyy.

Ehkäisypillerit ja anaboliset steroidit voivat nostaa konjugoituneen bilirubiinin pitoisuutta. Jotkut lääkeaineet (klassisesti fenobarbitaali) kohottavat konjugoituneen bilirubiinin osuutta kokonaisbilirubiinista, koska ne aktivoivat maksan glukuronyylitransferaasia.

Virhelähteet
Näytteen lieväkin hemolyysi estää näytteen analysoinnin. Fenyylibutatsoni-lääkitys aiheuttaa virheellisiä tuloksia. Harvinaisissa tapauksissa potilaan gammopatia (erityisesti Waldenströmin makroglobulinemia) voi häiritä analyysiä.