Tulosta

Tutkimus:
Kreatiniini, plasmasta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
31.5.2021

4600 • P -Krea

Indikaatiot

Munuaistoiminnan arviointi

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Näyte
1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki)

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primaariputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.
Jos GFR-osatutkimus jää jostain syystä ilman vastausta, toimi seuraavasti: mene LifeCaressa potilaan käynnille, lisää loppuun tutkimus 0232 Pt-GFReEPI (samalle näytenumerolle kuin Krea) ja tallenna, jolloin GFR tulee lasketuksi automaattisesti.

Menetelmä
Entsymaattinen menetelmä.

Yli 18-vuotiaille henkilöille laboratorio raportoi P ‐Krea ‐tulosten yhteydessä 8.12.2014 lähtien tutkimuksen Pt-GFReEPI, joka on laskennallinen glomerulussuodosnopeus (GFRe), Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) ‐laskentakaavaa käyttäen.

Laskentakaavat:
Miehet, Krea ≤ 80 umol/l GFRe = 141 x (P-Krea/79.6)^-0.411 x 0.993^Ikä
Miehet, Krea > 80 umol/l GFRe = 141 x (P-Krea/79.6)^-1,209 x 0.993^Ikä
Naiset, Krea ≤ 62 umol/l GFRe = 144 x (P-Krea/61.9)^-0.329 x 0.993^Ikä
Naiset, Krea > 62 umol/l GFRe = 144 x (P-Krea/61.9)^-1.209 x 0.993^Ikä

Laskentakaava (jossa myös etninen tausta voidaan huomioida) löytyy www-sivulta:
http://terveysportti.mobi/xmedia/pgr/200.003.html

P ‐Krea ‐tutkimukseen sisältyvä Pt-GFReEPI korvaa erikseen tilattavan tutkimuksen 6000 Pt-GFRe-MD.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
P-Krea
vastasyntyneet               30 – 90 umol/l
2 kk – alle 3 v                 15 – 35 umol/l
3 v – alle 5 v                   20 – 40 umol/l
5 v – alle 7 v                   25 – 45 umol/l
7 v – alle 11 v                 30 – 55 umol/l
11 v – alle 13 v               40 – 60 umol/l
13 v – alle 15 v               40 – 70 umol/l
tytöt 15 v – alle 18 v       40 – 75 umol/l
pojat 15 v – alle 18 v       50 – 95 umol/l
naiset yli 18 v                 50 – 90 umol/l
miehet yli 18 v                60 -100 umol/l
(Aikuiset: Yhteispohjoismainen NORIP-viitearvohanke v. 1999-2003 / Lapset: FIMLAB)

Kun glomerulusfunktiosta on 50 % jäljellä, plasman kreatiniinitaso nousee normaalialueen yläpuolelle. Vaikea-asteisessa munuaisinsuffisienssissa plasman kreatiniinitaso ei enää kuvasta munuaisinsuffisienssin astetta.

Pt-GFReEPI
18-39 v ≥90 ml/min/1.73m2
40-49 v ≥84 ml/min/1.73m2
50-59 v ≥78 ml/min/1.73m2
60-69 v ≥70 ml/min/1.73m2
≥ 70 v ≥60 ml/min/1.73m2

Pt-GFReEPI -tutkimuksella parannetaan laskennallisesti plasman kreatiniinituloksen informaatioarvoa ottamalla huomioon iän ja sukupuolen vaikutus. CKD-EPI-kaavalla arvioitu glomerulussuodosnopeus ei sovellu munuaisten äkillisen vajaatoiminnan toteamiseen. Prerenaaliset ja postrenaaliset syyt voivat alentaa laskennallista glomerulussuodosnopeuden arvoa. Huomattavasti poikkeava paino, poikkeavan suuri tai alentunut lihasmassa sekä tavanomaisesta sekaravinnosta poikkeava ruokavalio (kasvissyönti, kreatiinivalmisteiden käyttö) voivat vaikuttaa laskennallisen glomerulussuodosnopeuden arvoon. Laskentakaavat on johdettu yli 18-vuotiaalla aikuisväestöllä tehdystä tutkimuksesta, eivätkä sovellu käytettäväksi lapsilla. Vanhuksilla laskennan tulos voi olla epätarkka. Viitearvot on johdettu National Kidney Disease Education Program (NKDEP) ‐ ohjelman ilmoittamasta tiedosta, jonka mukaan GFR alenee 40 ikävuoden jälkeen noin 7 ml/min/ 10 ikävuotta.

Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan luokitus KDIGO:n mukaan (yksikkö ml/min/1.73m2):
Terveiden viitealue >= 90*
Lievä toiminnanvajaus 60 – 89*
Lievä – kohtalainen toiminnanvajaus 45 – 59
Kohtalainen – vaikea toiminnanvajaus 30 – 44
Vaikea munuaisten toiminnanvajaus 15 – 29
Loppuvaiheen munuaisten toiminnanvajaus < 15
*Koskee nuoria aikuisia

Lisätietoja
Uotila L. et al: Munuaisten toiminnan arviointi CKD-EPI ‐yhtälöllä. Duodecim 2014; 130:1479-80
Levey AS et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 2009;150:604-12.
Inker LA et al: Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C. N Engl J Med 2012;367:20-9.
KDIGO 2012 Clinical Practice Guidelines for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements (2013);3:X

Virhelähteet
Näytteen ikteria ja voimakas hemolyysi estää määrityksen. Mikäli ikteria häiritsee, suosittelemme pyytämään kystatiini-c -tutkimuksen, joka myös kuvastaa munuaisten toimintaa eikä ole herkkä ikteriahäiriölle.

Harvinaisissa tapauksissa potilaan gammopatia (erityisesti Waldenströmin makroglobulinemia) voi häiritä analyysiä.