Tulosta

Tutkimus:
Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1), toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
10.6.2021

Indikaatiot

Progressiivisen myoklonusepilepsian diagnostiikka, epilepsioiden erotusdiagnostiikka, kantajadiagnostiikka riskisuvuissa.

Suorituspaikka
HUSLAB, Molekyyligenetiikan laboratorio puh (09) 4717 4339

Lähete
HUSLAB, Geneettiset tutkimukset

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, näytteiden lajittelu ja lähetys puh. (044 440)6123

Näyte
6 ml EDTA-putki. Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä eikä se saa jäätyä. Tarvittaessa näytteen voi säilyttää jääkaapissa 1-3 vrk.

Tekotiheys / kesto
Kuukauden kuluessa näytteen saapumisesta.

Viitearvot, tulkinta
Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1) on suomalaiseen väestöön rikastunut, peittyvästi periytyvä lapsuusiän neurodegeneratiivinen sairaus, jonka oireet alkavat 6-15 vuoden ikäisenä. Taudin päälöydöksiä ovat epileptiset kohtaukset ja tahdottomat lihasnykäykset, jotka provosoituvat esim. vilkkuvalon vaikutuksesta. Tauti aiheutuu kystatiini B (CSTB)-geenin mutaatioista. Suurimmalla osalla suomalaisista EPM1-potilaista (99%) tauti aiheutuu geenin säätelyalueen 12 emästä käsittävän (dodekameeri)- toistojakson monistumamutaatiosta. Joillakin potilailla on todettu toisessa CSTB-geenikopiossa harvinaisempia CSTB-geenin mutaatioita.

Tutkimus kattaa suomalaisen kystatiini B -geenin säätelyalueen monistumamutaation. Toistojaksoja on normaalisti 2-3, mutaatioissa niitä on 30-125. Mikäli tutkittavassa näytteessä todetaan kaksi suurentunutta 30-125 toistojaksosta koostuvaa fragmenttia, löydös varmistaa EPM1-diagnoosin. Suurentuneen toistojakson löytyminen vain toisesta kystatiini B -geenikopiosta osoittaa terveellä henkilöllä taudin kantajuuden. Mikäli kliininen tautiepäily on vahva, tulee ottaa huomioon jonkin muun, harvinaisen CSTB-geenin mutaation mahdollisuus.

Huomautus
Valtamutaatiotutkimus. Lähetteeseen pyydetään maininta, mikäli tutkimustuloksen osoittaessa heterotsygotiaa tai jäädessä negatiiviseksi toivotaan tehtävän laaja CSTB-geenin mutaatiotutkimus (B-EPM1M-D).

Kiireellisestä tutkimuksesta (tulos viiden arkipäivän sisällä) on ilmoitettava etukäteen laboratorioon ja kiireellisyys on merkittävä selvästi lähetteeseen. Tutkimuksesta peritään kiireellisyyslisä eikä jatkotutkimuksia tehdä kiireellisinä ilman erillistä pyyntöä.