Tulosta

Tutkimus:
Glukoosikoe, oraalinen, raskaudenaikainen (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
30.8.2021

4800 • Pt-Gluk-R6

Indikaatiot

Raskausdiabeteksen diagnostiikka. Raskausdiabetes diagnosoidaan kahden tunnin glukoosirasituskokeella, joka tehdään raskausviikoilla 24-28. Jos sairastumisriski arvioidaan suureksi, koe tehdään raskausviikoilla 12-16.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.
Alueen toimipisteiden laboratoriot

Tiedustelut
Keskussairaala:
Polikliinisten potilaiden näytteenotto tilataan etukäteen laboratorion ajanvarausjärjestelmään. Tutkimus suoritetaan arkisin. Tiedustelut keskussairaalan näytteenotto, p. (044 719) 5315.

Alueen toimipisteiden laboratoriot.

Pot. esivalmistelu
Ennen koetta 10-12 tunnin paasto. Paaston aikana voi juoda vettä. Koetta edeltävänä päivänä potilaan tulee syödä normaalisti. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta.

Potilasohje: Ohjekirja>Potilasohjeet>Glukoosikoe.

Näyte
Näytteenotto: 0, 1 ja 2 tuntia
1 ml plasmaa (NaF/Na2EDTA -putki) jokaisella näytteenottokerralla

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa kokoverenä tai sentrifugoituna primaariputkessa enintään 1 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte säilytetään jääkaapissa enintään 3 vrk. Näytettä ei saa pakastaa.
Mikäli potilas oksentaa glukoosiliuoksen, koe keskeytetään. Kaikki otetut näytteet analysoidaan ja vastataan. Ottamatta jääneiden tutkimusten kohdalle vastataan ’EI NÄYT’ ja kommentti ”Rasitus keskeytynyt pahoinvoinnin vuoksi.”

Näytteenottaja kuittaa tutkimuksen tehdyksi päätutkimuksen kohdalle merkinnällä ”OTETTU”.

Menetelmä
Kokeessa käytetään valmista kaupallista GlucoDos 75-liuosta, joka sisältää 75 g glukoosia/300 ml.
Kun paastoverinäyte (0-näyte) on otettu, potilas nauttii GlucoDos 75-liuoksen 5 minuutin aikana.

Koe suoritetaan aamulla ja kokeen aikana tulee välttää liikkumista.

P-Gluk -määritykset:
Entsymaattinen UV -menetelmä. Akkreditoitu menetelmä.

Viitearvot, tulkinta
P -Gluk (mmol/l)

                                        Paasto           1 h           2 h
Diagnostiset raja-arvot       >5.3            >10.0        >8.6

Raskausdiabeetikolla on suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Varhainen riskikartoitus synnytyksen jälkeen on aiheellinen. Glukoosirasituskoe uusitaan insuliinihoitoa saaneille 6‐12 viikon kuluttua synnytyksestä ja muille vuoden kuluttua synnytyksestä tai seuraavan raskauden alussa.
(Käypä hoito -suositus raskausdiabetes 26.6.2013)