Tulosta

Tutkimus:
Desmogleiini, vasta-aineet (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

4804 • S -DsgAb

Indikaatiot

Osatutkimukset: S -Dsg1Ab ja S -Dsg3Ab. Ihon rakkulatautien erotusdiagnostiikka, erityisesti Pemfigus vulgariksen (PV) ja Pemfigus foliaceuksen (PF) diagnostiikka.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (ATK).

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, puh. (044 719) 5040.

Näyte
0,5 ml seerumia. Näytteen säilytys jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä tai kylmäkuljetuksena.

Menetelmä
Entsyymi-immunologinen (EIA).

Tekotiheys / kesto
Tulokset valmiina 5 – 15 työpäivän kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Normaali
S -Dsg1Ab < 14.0 IY (indeksiyksikkö)
S -Dsg3Ab < 7.0 IY

Desmogleiinit ovat kerrostuneiden levyepiteelien kadheriinityyppisiä adheesioproteiineja.

Pemfigus vulgariksessa ja Pemfigus foliaceuksessa valtaosalla potilaista on nk. ihon epiteelin ’väliaine’-vasta-aineita (S -IhovAb; ks. S -IhoAb), jotka tutkitaan epäsuoralla immunofluoresenssitekniikalla. Dsg3 ja Dsg1 ovat ’väliaine’-vasta-aineiden tavalliset autoantigeenit. Yli 90%:lla PV-potilaista on Dsg3 -vasta-aineita ja n. 60%:lla lisäksi Dsg1-vasta-aineita. PF:ssa valtaosalla potilaista on Dsg1 -vasta-aineita, mutta harvoin Dsg3 -vasta-aineita.

IF-tekniikkaan liittyy ongelmia: löydöksen tulkinta ja lopputitterin arviointi ovat joskus muiden ihon kanssa reagoivien vasta-aineiden vuoksi hankalia.

EIA-testit, joissa antigeeneina käytetään rekombinanttiproteiineja tarjoavat spesifit ja herkät menetelmät PV:n ja PF:n diagnostiikkaan.

Ks. myös Iho, vasta-aineet ja Pemfigoidi BP180-vasta-aineet.