Tulosta

Tutkimus:
Aspergillus, antigeeni, virtsasta tai BAL-nesteestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
29.7.2020

6004 • -AspeAg

6004 -AspeAg

Indikaatiot
Invasiivisen Aspergillus-infektion toteaminen (disseminoitu tai pulmonaarinen aspergilloosi). Ei sovellu allergisen aspergilloosin eikä aspergillooman diagnostiikkaan.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (ATK)

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, puh. (044 719) 5040.

Näyte
1 ml nestettä (Bal-neste, selkäydinneste, virtsa)

Bal-nesteen viitearvot ovat samat kuin seerumin. Aivoselkäydinnesteelle ja virtsanäytteelle ei ole yksiselitteistä viitearvoa.

Näyte ei saa kontaminoitua ilman aspergilluksesta ja se kuljetetaan suljetussa putkessa. Yli yhden vuorokauden säilytys ja kuljetus pakastettuna.

Menetelmä
Entsyymi-immunomenetelmä (EIA).

Tekotiheys / kesto
Kolme kertaa viikossa.

Mittausepävarmuus
Yhden prospektiivisen tutkimuksen perusteella testin herkkyys on 91 % ja spesifisyys 94 %.

Huomautus
Lähetteeseen on merkittävä näytteen laatu (Bal-neste, selkäydinneste, virtsa). Tutkimusta ei tehdä muista liukoisista näytteistä eikä kudosnäytteistä. Tutkimus seerumista pyynnöllä S -AspeAg (1816).

Tulkinta
Negatiivinen < 0.5 indeksi
Epävarma 0.5-1.0 indeksi
Positiivinen > 1.0 indeksi

Testi mittaa galaktomannaaniantigeenia (GM). Positiivinen tulos on vahva viite invasiivisesta aspergilloosista, mutta tulos tulee arvioida suhteessa kliinisiin, radiologisiin ja mykologisiin löydöksiin. Negatiivinen tulos ei sulje pois invasiivista aspergilloosia. Jos potilaalta on saatu positiivinen tulos, on aiheellista seurata antigeenipitoisuutta seurantanäytteistä 2-3 vrk väliajoin. Aspergilloosin hoidosta huolimatta nouseva indeksi on huonon prognoosin merkki, lukuunottamatta hemodialyysin varassa olevia potilaita. Antigeenin eliminaatio tapahtuu virtsaan. Hemodialyysi ei poista antigeenia. Keskosilla väärä positiivisuus on yleistä suoliston nähtävästi salliessa bakteeriperäisen ristireagoivan antigeenin pääsyn verenkiertoon. Piperasilliini-tatsobaktaami, joskus muidenkin betalaktoomiantibioottien -lääke-erissä on havaittu ristireagoivaa ainesta, joka voi hoidon aikana ja viikon sen jälkeen nostaa lukemaa epäspesifisesti enintään yhdellä indeksiyksiköllä. Myös Geotrichum capitatum- ja Penicillium marneffei- infektiot voivat aiheuttaa positiivisen reaktion Aspergillus -antigeenitestissä.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6004 | -AspeAg Ei