Tulosta

Tutkimus:
Virtaustilavuusspirometria (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
18.11.2021

6007 • Pt-FVSpiDO

Tutkimusohje

Tutkimuksen tarkoitus
Ventilaatiokyvyn mittausten tärkeimmät käyttöaiheet ovat
-obstruktiivisten ja restriktiivisten keuhkosairauksien diagnostiikka ja seuranta
-sentraalisten hengitystieahtaumien diagnostiikka ja seuranta
-astmalääkityksen tehon arviointi
-leikkauskelpoisuuden arviointi
-työkyvyn arviointi

Potilaan esivalmistelut
Tutkimusta ei suositella tehtäväksi ennen kuin 2 viikkoa on kulunut hengityselintulehduksen (esim. flunssa) kliinisestä paranemisesta.

A. Lääkitys
-Diagnostinen tutkimus ilman keuhkoputkia laajentavaa lääkitystä ja myös ilman anti-inflammatorista lääkitystä.

-Astmalääkityksen vaikutusten arvioinnissa
a) normaali lääkitys myös tutkimuspäivänä, jos halutaan tutkia astmalääkityksen kokonaisvaikutusta.
b) jos halutaan tutkia vain kortikosteroidien vaikutusta, ohjeen mukaan ilman muita astmalääkkeitä.

-Muissa tapauksissa potilaan normaalisti käyttämä keuhkolääkitys ennen tutkimusta (esim. työkyky).

-Muut kuin keuhkolääkkeet normaalisti kaikissa tapauksissa.

B. Nautintoaineet ja ruokailu
– 2 tuntia tupakoimatta ja ilman nikotiinivalmisteita
– 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja muita piristäviä aineita sekä välttäen raskasta ateriaa ( ei kuitenkaan ravinnotta)
– 1 vrk ilman alkoholia

Harkinnanvaraiset vasta-aiheet
-hengitystieinfektio
-tuore sydäninfarkti (<1kk)
-rinta- ja vatsakipu mistä syystä tahansa
-vaikea rytmihäiriö
-tuberkuloosi (yskösvärjäys positiivinen)
-ilmarinta
-bronkoskopian tai bronkografian välitön jälkitila
-ennenaikaisen synnytyksen riski raskauden loppuvaiheessa
-pakkoinkontinenssi
-dementia tai sekavuus

Tutkimuksen suoritus
Tutkittava mitataan ja punnitaan. Kirjataan keuhkolääkitys ja lääkkeiden ottoajankohdat.

Virtaustilavuus-spirometria

Tutkittava istuu selkä suorana. Asento sovitetaan siten, että etäisyys ja korkeus spirometriin nähden on sellainen, että ryhti ja kaulan asento pysyvät hyvänä puhaltamisen aikana.

Asetetaan potilaalle nenänsulkija.

Asetetaan suukappale potilaan suuhun hampaiden väliin, huulet tiiviisti suukappaleen ympärille. Aluksi potilas hengittää rauhallista lepohengitystä muutamia kertoja. Sitten hän vetää keuhkot maksimaalisesti täyteen ilmaa (TLC-taso), jonka jälkeen hän suorittaa maksimaalisen, mahdollisimman nopean ja täydellisen ulospuhalluksen. Suositeltu kesto vähintään kuusi sekuntia, mutta hitaasti tyhjenevillä keuhkoilla kesto saattaa olla kymmenenkin sekuntia.

Pyritään kolmeen yhdenmukaiseen käyrään; kahden suurimman FEV1 ja FVC- arvojen ero ei saa olla yli 150 ml (huomioidaan myös PEF). Toistetuista käyristä rekisteröidään aina suurin FEV1 ja suurin FVC.

Spirometrian virtausarvot (PEF, MEF50, MEF25,MMEF) tulostetaan siitä käyrästä, jossa FEV1:n ja FVC:n summa on suurin.

Potilaan tulee levähtää puhallusten välillä ja tällöin suukappale irrotetaan suusta.

Tekohampaiden poisottaminen harkittava potilaskohtaisesti.

Menetelmä
Virtaustilavuusspirometria:
Dynamiikaltaan herkkä spirometrialaite, jossa on virtausanturi tai sisään rakennettu elektroniikka – ja tietojenkäsittelyjärjestelmä samanaikaista virtaus- ja tilavuusrekisteröintiä varten. Puhalluskäyrästä voidaan mitata FEV1, FVC ja PEF sekä seurata virtausdynamiikkaa ulos- ja sisäänhengityksen aikana.

Bronkodilataatiokoe
Bronkodilataatiokoe on tutkimus, jolla selvitetään keuhkoputkien obstruktion välitöntä palautuvuutta bronkodilatoivan lääkkeen vaikutuksesta. Palautuva obstruktio on astmalle tyypillistä.

Bronkodilataatiokokeen harkinnanvaraiset vasta-aiheet
-rintakipu puhalluksen yhteydessä
-rytmihäiriö
HUOM:

1) Samana päivänä otettu astmalääkitys ei ole vasta-aihe
2) Raskaus ei ole kokeen vasta-aihe

Bronkodilataariokokeen suoritus
Ennen avaavan lääkkeen antamista on rekisteröity kolme yhteneväistä ja hyvin onnistunutta spirometriakäyrää.
Ravista inhalaatioaerosolisäiliötä.
Salbutamoliannos on 0,4 mg.
Varmista, että suukappale on tiiviisti suussa.
Pyydä tutkittavaa välittömästi suihkutuksen jälkeen vetämään keuhkot rauhallisesti täyteen ilmaa annoskammiosta ja pidättämään hengitystä 5 sekuntia. Sisäänhengityksen tulee tapahtua alle 5 sekunnin kuluttua lääkkeen suihkutuksen jälkeen.
Tee uusi spirometriatutkimus 10 -15 minuutin kuluttua lääkkeen bronkodilatoivan vaikutuksen arviointia varten.

Lähete
Pyyntö laboratorio-Lifecaren kautta.
Atk nro 6007 Pt- Virtaustilavuus-spirometria ja bronkodilataatiokoe (perusterveydenhuolto; Sysmä, Orimattila, Heinola).

Vastaus
Virtaustilavuusspirometrialaitteen antama tuloste.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6007 | Pt-FVSpiDO Ei