Tulosta

Tutkimus:
Insuliini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

6040 • fS-Insu

Indikaatiot

Seerumin insuliinimääritystä käytetään hypoglykemian (insulinoomakasvain) diagnostiikassa. Yksittäisestä insuliinin määrityksestä ei yleensä ole hyötyä, vaan insuliini tutkitaan yhdessä plasman glukoosin tai glukoosin toimintakokeiden kanssa. Insuliinimääritystä voidaan käyttää S-C-peptidimääritysten yhteydessä arvioimaan insuliinituotantoa potilailla, jotka eivät ei ole saaneet insuliinihoitoa.

Suorituspaikka
NordLab, Oulu

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123.

Pot. esivalmistelu
12 tunnin paasto suositeltava.

Mikäli insuliinimääritykset tehdään toimintakokeen yhteydessä, noudatetaan ao. kokeen esivalmisteluohjeita.

Näyte
1 ml (minimi 0.5 ml) paastoseerumia. Hepariini- ja EDTA-plasma soveltuvat myös näytteeksi. Hemolyysi häiritsee määritystä.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Verinäyte on sentrifugoitava mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen insuliinin huonon säilyvyyden vuoksi. Erotellun näytteen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä
Kemiluminometrinen. Akkreditoitu menetelmä.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
2- 20 mU/l

Insuliinimääritystä käytetään hypoglykemian selvittelyssä (insulinoomakasvainten diagnostiikka). Insulinoomassa insuliinin eritys on epätarkoituksenmukaista. Potilaalla on samanaikaisesti hypoglykemiaoireita, matala plasman glukoosi (alle 2,8 mmol/l) ja yleensä selvästi suurentunut seerumin insuliinipitoisuus.

Tyyppi I diabeteksessa insuliinin eritys on voimakkaasti vähentynyt tai se puuttuu kokonaan huolimatta potilaan hyperglykemiasta. Insuliinipitoisuus kohoaa huonosti glukoosikokeessa. Tyyppi II diabeteksessa sen sijaan ei ole todettavissa selkeää insuliinipuutosta, vaan insuliiniaktiivisuus on usein viitealueella tai jopa suurentunut. Insuliinin vaste glukoosikokeessa on vaihteleva, mutta yleensä aina hidastunut ja pitkäkestoinen. Insuliiniresistenssin yhteydessä (mm. metabolinen oireyhtymä, obesiteetti, kasvuhormonin liikaeritys, hyperkortisolismi) insuliinin lähtöarvo on jo koholla ja insuliinivaste on suurentunut.

Virhelähteet
Lieväkin hemolyysi häiritsee määritystä.