Tulosta

Tutkimus:
von Willebrand -tekijä, kollageeniin sitoutumiskyky (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

6073 • P -vWFCB

 

Indikaatiot
von Willebrandin taudin tyypitys.

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Päijät-Häme: laboratorion kanslia, p. 044 719 5432. 

Näyte
1 x Na-sitraatti-näyte. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaista näyteputkea. Erottelemattomana huoneenlämmössä 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja lähetetään pakastettuna.

Tekotiheys / kesto
Tehdään tarvittaessa arkisin.
Tulos valmiina 2 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Aikuiset 50 – 170 %

Von Willebrand -tekijä (vWF) on tärkeä primaarihemostaasin ylläpitäjä. VWF pysäyttää trombosyytit verivirrasta spesifisten reseptorien välityksellä (glykoproteiinit Ib ja IIbIIIa) ja kiinnittää trombosyytit verisuonivaurion seurauksena paljastuneeseen kollageeniin. VWF toimii myös FVIII-kantajaproteiinina ja suojaa sitä inaktivaatiolta. Von Willebrandin taudissa VWF:n määrä ja/tai aktiivisuus on alentunut, mikä johtaa vuototaipumukseen. Tutkimuksessa määritetään von Willebrandin taudin tyypityksessä käytettävä von Willebrand -tekijän kollageeniin sitoutumiskyky (vWF collagen binding assay, vWF:CB).

Alentunut kollageeniin sitoutumiskyky viittaa suurikokoisten vWF-multimeerien puuttumiseen, kuten von Willebrandin tauti tyyppi 2A ja 2B potilailla. Tyyppi 3 potilailla sitoutumiskapasiteettia ei ole, koska vWF puuttuu.

Huomautus
Tutkimus tulee tehdä vain osana VWD-taudin diagnostiikkaa.