Tulosta

Tutkimus:
Aldosteroni, paasto (Päijät-Häme)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

6336 • fP-Aldos

6078 • P -Aldos

Indikaatiot

Verenpainetaudin ja primaarisen aldosteronismin diagnostiikka

Suorituspaikka
VITA laboratorio (alihankinta)

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123.

Pot. esivalmistelu
Normaalisti aldosteroni-reniini-järjestelmän toiminnan seulontaa varten esivalmistelu ei vaadi erityistä ruokavaliota tai paastoa. Potilaan suolan käyttöä ennen näytteen ottoa ei tarvitse rajoittaa. Lakritsin ja sitä sisältävien makeisten syönti (sis. glykyrritsiinin aiheuttama mahdollinen häiriö) tulisi keskeyttää viikoksi ennen näytteenottoa.

Potilaan lääkityksen lopettamisesta ennen tutkimuksia päättää hoitava lääkäri. Spironolaktorini ja eplerononi (mineroalokortikoidireseptorin antagonistit) voivat merkittävästi nostaa aldosteronin ja reniinin pitoisuuksia ja ne tulee lopettaa vähintään 4 viikkoa ennen näytteenottoa. Myös kaliumia säästävät diureetit (triamtereeni, amiloridi), beetasalpaajat, kalsiumkanavasalpaajat (amlodipiini, felodipiini), ACE-estäjät (kaptopriili, enalapriili, lisinopriili) ja angiotensiini II-reseptorisalpaajat sekä reniiniestäjät (aliskireeni) on suositeltava tauottaa ainakin viikoksi ennen näytteenottoa.

Potilaan asento ja aktiivisuus vaikuttaa sekä aldosteroni- että reniinipitoisuuksiin ja lisäksi aldosteronilla on vrk-aikavaihtelu. Levossa olevan potilaan aldosteroni- ja reniinipitoisuudet ovat selvästi matalampia. Aldosteroni-reniini akselin toiminnan seulontatutkimuksessa verinäyte potilaan aldosteronia (ja reniiniä) varten otetaan aamulla istuvalta potilaalta ennen klo 10 kun potilas on ollut liikkeellä noin 2 tuntia.

(Ohjeistus: VITA)

Näyte
1 ml EDTA-plasmaa (lapsilta vähintään 500 ul, ehdoton minimi 250 ul). EDTA-verinäyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian ja pakastetaan.

Menetelmä
Luminoimmunometrinen (LIA)

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina noin viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
fP-Aldos makuuarvo: 32 – 655 pmol/l
fP-Aldos pystyarvo: 61 – 980 pmol/l

Aldosteronin vähäiseen eritykseen voi olla syynä häiriö lisämunuaiskuoren toiminnassa tai puutteellinen reniinin tuotanto. Aldosteronin eritys on alentunut hypoaldosteronismissa (esim. Addisonin tauti), tällöin reniiniaktiivisuus on hyvin korkea. Runsas lakritsan ja mineralokortikoidien syönti alentavat aldosteronipitoisuutta. Primaarisessa hyperaldosteronismissa seerumin aldosteronipitoisuus on suurentunut ja reniinin aktiivisuus pienentynyt. Primaarinen aldosteronismi johtuu yleensä kuorikerroksen adenoomasta tai molemminpuolisesta kuorikerroksen hyperplasiasta. Sekundaarinen hyperaldosteronismi voi olla fysiologinen reaktio esim. suolan puutokseen tai se voi johtua reniinin tuotantoa lisäävästä sairaudesta.

Huomautus
Aldosteroni-reniini-suhde (Pt-ARR) lasketaan ja annetaan automaattisesti lausuntona kaikista potilasnäytteistä, joista on pyydetty samanaikaisesti plasman aldosteronin ja reniinin määritykset. Sekä aldosteronin että reniinin määritys on immunokemiluminometrinen. Plasman reniinin mittaus on suora immunoreaktiivisen reniinin konsentraation määritys (mU/l).

Plasman aldosteroni-reniini-suhteen raja-arvo (cut-off) primäärisen hyperaldosteronismin diagnostiikassa on käytetyillä menetelmillä 32 (pmol/l : mU/l.)