Tulosta

Tutkimus:
HLA-Abacavir-yliherkkyys, DNA-tutkimus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka, Hematologia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

6206 • B -HLAAbac

Indikaatiot

Määrittämällä potilaan HLA-tekijät, voidaan lääkehoito suunnitella potilaan perinnölliset tekijät huomioiden mahdollisimman yksilöllisesti. HLA-tutkimusta voidaan hyödyntää myös yllättävän haittavaikutuksen selvittelyssä.

Suorituspaikka
Veripalvelu (SPR)

Lähete
HLA/Tautiassosiaatio/Farmakogenetiikka -lähete

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.

Näyte
6 ml EDTA-verta. Näytteen säilytys ja lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä
SSO tai SBT

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 2 viikon kuluessa

Viitearvot, tulkinta
Lausunto

Abakaviiri-yliherkkyys liittyy vahvasti HLA-B*57:01-alleeliin ja kyseisen HLA-alleelin huomioimisen yksilöidyn lääkehoidon suunnittelussa on osoitettu merkittävästi alentavan yliherkkyysreaktion riskiä (Mallal S ym. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. N Engl J Med 2008;358(6):568).

Huomautus
Farmakogenetiikka on uudehko tieteenala, joka tutkii geenien vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen. Perinnöllisistä tekijöistä riippuen voi tietty lääkeannos aiheuttaa toiselle potilaalle haittavaikutuksia, vaikka sopii hyvin toiselle potilaalle. Farmakogeneettisten tutkimusten avulla voidaan määrittää kullekin potilaalle mahdollisimman hyvin sopiva lääkeaine ja lääkeannos.