Tulosta

Tutkimus:
Friedreichin ataksia (FRDA), frataksiinigeenin toistojaksoalueen ekspansion DNA-tutkimus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

6213 • B -FRDA-D

Indikaatiot

Kliininen epäily Friedreichin ataksiasta. Kantajatutkimukset FRDA-perheissä.

Suorituspaikka
Tyks-Sapa-liikelaitos, Lääketieteellinen genetiikka

Lähete
TYKS Mikrobiologia ja genetiikka, Lähete DNA-tutkimukseen

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, näytteiden lajittelu ja lähetys puh. (044 440) 6123

Näyte
6 ml EDTA-verta (lapsilta 2 ml). Säilytys ja lähetys huoneenlämmössä, viikonlopun yli säilytys jääkaapissa.

Menetelmä
Frataksiinigeenin PCR-monistus GAA-toistojaksoa rajaavilla alukkeilla ja alleelien kokoanalyysi agaroosigeelielektroforeesilla.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina 2-4 viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Lausunto.

Homotsygoottisen toistojaksomonistuman osoitus potilaan näytteestä varmistaa FRDA-diagnoosin. Mikäli ataksiaa sairastavalta potilaalta löytyy frataksiinigeenin GAA-toistojaksomutaatio vain toisesta alleelista, voi kyseessä olla yhdistelmäheterotsygotiatilanne, jolloin toisessa alleelissa esiintyy jokin muu mutaatio.

Huomautus
Friedreichin ataksia (FRDA) on autosomissa peittyvästi periytyvä neurodegeneratiivinen tauti, jonka oireisiin kuuluvat mm. hitaasti etenevä ataksia, dysartria, puuttuvat alaraajojen jännerefleksit, luustomuutokset, diabetes ja kardiomyopatia. Oireet alkavat tavallisesti jo ennen 20. ikävuotta. Taudin taustalla ovat mutaatiot frataksiinigeenissä. Yleisin mutaatio (>98 %) on GAA-toistojaksomonistuma geenin ensimmäisessä intronissa. Normaalisti toistojaksojen määrä vaihtelee 6-36 välillä ja mutaatioalleeleissa toistojaksoja on 120-1700. Frataksiinigeenin homotsygoottinen mutaatio johtaa frataksiiniproteiinin puutokseen, minkä seurauksena mitokondrioihin kertyy ylimäärin rautaa. Tämä johtaa lisääntyneeseen vapaiden happiradikaalien muodostumiseen ja edelleen hengitysketjuentsyymikompleksien toimintahäiriöihin. Vaikka Friedreichin ataksia on maailmanlaajuisesti yleisin perinnöllinen ataksiasairaus, se on Suomessa harvinainen.