Tulosta

Tutkimus:
von Willebrand-tekijä, aktiivisuus (GPIb sitoutuminen) (Päijät-Häme)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

6334 • P -vWF-Akt

6334 • P -vWF-Akt

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely. von Willebrandin taudin diagnostiikka ja hoidon seuranta.

Tutkimus korvaa aiemmin käytössä olleen tutkimuksen 4032 P -vWFRCo
(P -vonWillebrand ‐tekijä, ristosetiinikofaktori), myös tutkimuspaketissa 3355 P -Vuotot (Vuototaipumuksen selvittely).
Uusi menetelmä on aikaisempaa toistettavampi ja analyyttisesti herkempi.

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123.
Näytteen kiireellisys ilmoitettava laboratorioon.

Näyte
1 x Na-sitraatti-näyte. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaista näyteputkea. Erottelemattomana huoneenlämmössä 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma erotellaan kahteen muoviputkeen, pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Potilasnäytteen VWF sitoutuu lateksi-partikkelien pinnalle kiinnitettyyn verihiutaleen rekombinantti-GPIb-reseptoriproteiiniin aiheuttaen mitattavan agglutinaation.

Tekotiheys / kesto
Tehdään päivittäin kaikkina vuorokauden aikoina. Tulos valmiina samana päivänä.

Viitearvot, tulkinta
Aikuiset, 50-190 %

Von Willebrandin tekijä (vWF) on tärkeä primaarihemostaasin ylläpitäjä. VWF pysäyttää trombosyytit verivirrasta spesifisten reseptorien välityksellä (glykoproteiinit Ib ja IIbIIIa) ja kiinnittää trombosyytit verisuonivaurion seurauksena paljastuneeseen kollageeniin. VWF toimii myös FVIII-kantajaproteiinina ja suojaa sitä inaktivaatiolta. Von Willebrandin taudissa vWF:n määrä ja/tai aktiivisuus on alentunut, mikä johtaa vuototaipumukseen.

P -vWF-Akt-määritys kuuluu 3355 P -Vuotot -tutkimukseen.