Tulosta

Tutkimus:
Reniini, konsentraatio, paasto (Päijät-Häme)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
2.6.2021

6338 • fP-Reninm

6339 • P -Reninm

Indikaatiot

Verenpainetaudin diagnostiikka ja hyperaldosteronismin erotusdiagnostiikka.

Suorituspaikka
VITA Laboratorio (alihankinta)

Tiedustelut
Fimlab, Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Pot. esivalmistelu
Normaalisti aldosteroni-reniini-järjestelmän toiminnan seulontaa varten esivalmistelu ei vaadi erityistä ruokavaliota tai paastoa. Potilaan suolan käyttöä ennen näytteen ottoa ei tarvitse rajoittaa. Lakritsin ja sitä sisältävien makeisten syönti (sis. glykyrritsiinin aiheuttama mahdollinen häiriö) tulisi keskeyttää viikoksi ennen näytteenottoa.

Potilaan lääkityksen lopettamisesta ennen tutkimuksia päättää hoitava lääkäri. Spironolaktorini ja eplerononi (mineroalokortikoidireseptorin antagonistit) voivat merkittävästi nostaa aldosteronin ja reniinin pitoisuuksia ja ne tulee lopettaa vähintään 4 viikkoa ennen näytteenottoa. Myös kaliumia säästävät diureetit (triamtereeni, amiloridi), beetasalpaajat, kalsiumkanavasalpaajat (amlodipiini, felodipiini), ACE-estäjät (kaptopriili, enalapriili, lisinopriili) ja angiotensiini II-reseptorisalpaajat sekä reniiniestäjät (aliskireeni) on suositeltava tauottaa ainakin viikoksi ennen näytteenottoa.

Potilaan asento ja aktiivisuus vaikuttaa sekä aldosteroni- että reniinipitoisuuksiin ja lisäksi aldosteronilla on vrk-aikavaihtelu. Levossa olevan potilaan reniini- ja aldosteronipitoisuudet ovat selvästi matalampia. Aldosteroni-reniini akselin toiminnan seulontatutkimuksessa verinäyte potilaan reniiniä (ja aldosteronia) varten otetaan aamulla istuvalta potilaalta ennen klo 10 kun potilas on ollut liikkeellä noin 2 tuntia.

(Ohjeistus: VITA)

Näyte
1.0 ml EDTA-paastoplasmaa/EDTA-plasmaa. Verinäyte sentrifugoidaan 6 h sisällä näytteenotosta ja plasma erotellaan sentrifugoinnin jälkeen mahdollisimman nopeasti soluista.
Näytettä EI SAA SÄILYTTÄÄ JÄÄKAAPISSA. Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä, mikäli perillä vuorokauden kuluessa, muutoin pakastettuna.

Menetelmä
Luminoimmunometrinen (LIA). Suora aktiivisen reniinin määritys.

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina noin viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
fP-Renin lepoarvo (makuu) 2.8 – 39.9 mU/l
fP-Renin (pysty) 4.4 – 46.1 mU/l

Reniini vaikuttaa angiotensiinin kautta ACTH:n ohella lisämunuaiskuoren aldosteronituotantoon. Yleensä reniini määritetään aldosteronipitoisuuden yhteydessä. Primaarissa hyperaldosteronismissa reniinipitoisuus on alentunut ja aldosteronipitoisuus kohonnut. Sekundaarisessa hyperaldosteronismissa esim. sydämen vajaatoiminnassa, maksakirroosissa, munuaisvaltimon ahtaumassa ja nefriitissä reniinin tuotanto on lisääntynyt ja aldosteronipitoisuus kohonnut. Lisämunuaisten vajaatoiminnassa aldosteronipitoisuus on alentunut ja reniinituotanto lisääntynyt.

Huomautus
Potilaan plasman reniinin pitoisuuteen vaikuttaa potilaan asento. Aamulla ennen ylösnousua ja potilaan ollessa makuulla vähintään tunnin ennen näytteenottoa, plasman reniinipitoisuus on noin 15% matalampi kuin liikkuvalla potilaalla.

Aldosteroni-reniini-suhde (Pt-ARR) lasketaan ja annetaan automaattisesti lausuntona kaikista potilasnäytteistä, joista on pyydetty samanaikaisesti plasman aldosteronin ja reniinin määritykset. Sekä aldosteronin että reniinin määritys on immunokemiluminometrinen. Plasman reniinin mittaus on suora immunoreaktiivisen reniinin konsentraation määritys (mU/l).

Plasman aldosteroni-reniini-suhteen raja-arvo (cut-off) primäärisen hyperaldosteronismin diagnostiikassa on käytetyillä menetelmillä 32 (pmol/l : mU/l.)